CBS: Ruim 0,9 miljard kilometer meer gefietst in 2003

Heerlen – Het aantal door de Nederlandse bevolking afgelegde kilometers is in 2003 toegenomen tot 191 miljard. Dat is 1,6 miljard of bijna 1 procent meer dan een jaar eerder. Vooral in de auto en op de fiets zijn meer kilometers afgelegd. Het aantal afgelegde kilometers met openbaar vervoer is gedaald.

Reizigerskilometers van de Nederlandse bevolking

Gemiddeld genomen werd er in 2003 dezelfde afstand afgelegd als in 2002: 32 kilometer per persoon per dag. De totale mobiliteit van de Nederlandse bevolking daarentegen is sinds 1993 gestegen met 11,6 procent. Vooral de toename van de bevolking zorgde voor een toename van het totaal aantal afgelegde kilometers.

Autokilometers
Het gebruik van de auto heeft het meeste bijgedragen aan de groei van de mobiliteit. Sinds 1993 is het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders gegroeid met 20,6 procent tot 93 miljard kilometer in 2003. Het aantal door autopassagiers afgelegde kilometers nam in dezelfde periode toe met 8,6 procent (ruim 53 miljard).

Automobiliteit naar afstand, motief en vervoerwijze, 2003

Van elke 100 kilometer die in 2003 als bestuurder van een auto werden afgelegd, waren er 33 van of naar het werk. Bijna 21 kilometer van deze 100 werd gereden om bij iemand op bezoek te gaan of te logeren en bijna 15 kilometer had een zakelijk doel.

Mannen overbruggen als bestuurder 2,5 maal zoveel kilometers in de auto dan vrouwen. Vrouwen reizen meer kilometers als autopassagier dan mannen. Per dag reizen vrouwen 10 kilometer als autopassagier tegen 6 kilometer door mannen.

Stijging van het aantal fietskilometers
In 2003 is er ook meer gefietst. Het aantal op de fiets afgelegde kilometers is in 2003 met 0,9 miljard toegenomen tot 13,9 miljard. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van 2002. Vooral het aantal recreatief afgelegde kilometers is gestegen.

Gemiddeld afgelegde afstand op de fiets

Drie maal per dag
Gemiddeld verplaatsen inwoners van Nederland zich drie maal per dag in het verkeer. Bijna de helft van het aantal verplaatsingen maken zij als autobestuurder of als autopassagier. Voor ruim een kwart van de verplaatsingen wordt de fiets gebruikt. Circa 5 procent van de verplaatsingen vindt plaats met het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS

CBS: Ruim 0,9 miljard kilometer meer gefietst in 2003 | Infrasite

CBS: Ruim 0,9 miljard kilometer meer gefietst in 2003

Heerlen – Het aantal door de Nederlandse bevolking afgelegde kilometers is in 2003 toegenomen tot 191 miljard. Dat is 1,6 miljard of bijna 1 procent meer dan een jaar eerder. Vooral in de auto en op de fiets zijn meer kilometers afgelegd. Het aantal afgelegde kilometers met openbaar vervoer is gedaald.

Reizigerskilometers van de Nederlandse bevolking

Gemiddeld genomen werd er in 2003 dezelfde afstand afgelegd als in 2002: 32 kilometer per persoon per dag. De totale mobiliteit van de Nederlandse bevolking daarentegen is sinds 1993 gestegen met 11,6 procent. Vooral de toename van de bevolking zorgde voor een toename van het totaal aantal afgelegde kilometers.

Autokilometers
Het gebruik van de auto heeft het meeste bijgedragen aan de groei van de mobiliteit. Sinds 1993 is het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders gegroeid met 20,6 procent tot 93 miljard kilometer in 2003. Het aantal door autopassagiers afgelegde kilometers nam in dezelfde periode toe met 8,6 procent (ruim 53 miljard).

Automobiliteit naar afstand, motief en vervoerwijze, 2003

Van elke 100 kilometer die in 2003 als bestuurder van een auto werden afgelegd, waren er 33 van of naar het werk. Bijna 21 kilometer van deze 100 werd gereden om bij iemand op bezoek te gaan of te logeren en bijna 15 kilometer had een zakelijk doel.

Mannen overbruggen als bestuurder 2,5 maal zoveel kilometers in de auto dan vrouwen. Vrouwen reizen meer kilometers als autopassagier dan mannen. Per dag reizen vrouwen 10 kilometer als autopassagier tegen 6 kilometer door mannen.

Stijging van het aantal fietskilometers
In 2003 is er ook meer gefietst. Het aantal op de fiets afgelegde kilometers is in 2003 met 0,9 miljard toegenomen tot 13,9 miljard. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van 2002. Vooral het aantal recreatief afgelegde kilometers is gestegen.

Gemiddeld afgelegde afstand op de fiets

Drie maal per dag
Gemiddeld verplaatsen inwoners van Nederland zich drie maal per dag in het verkeer. Bijna de helft van het aantal verplaatsingen maken zij als autobestuurder of als autopassagier. Voor ruim een kwart van de verplaatsingen wordt de fiets gebruikt. Circa 5 procent van de verplaatsingen vindt plaats met het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS