Nieuw zand voor badstrand op Ameland

Den Haag – Rijkswaterstaat is maandag 17 mei 2004 gestart met het aanbrengen van een nieuwe zandlaag op het badstrand van Hollum op Ameland. De werkzaamheden duren tot begin juli 2004.

Stormen en sterke stromingen in het zeegat tussen Terschelling en Ameland zorgen voor kustafslag aan de westkant van Ameland. Er verdwijnt steeds meer zand uit de kust dan er langs natuurlijke weg bijkomt. Daarom pleegt Rijkswaterstaat al sinds 1947 onderhoud om de kustlijn op zijn plaats te houden. In vaktermen heet dit zandsuppletie.

De zandsuppletie bestaat uit het aanbrengen van een één tot 2,5 meter dikke zandlaag op het strand, tussen het bestaande duin en de laagwaterlijn. Over een lengte van twee kilometer wordt ongeveer 450.000 kubieke meter zand op het strand gespoten. Het benodigde zand zal met hopperzuigers uit de Noordzee, op ruim tien kilometer uit de kust van Ameland, worden opgezogen.

Het werk moet begin juli 2004 klaar zijn. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden vóór het zomerseizoen uit, om de overlast voor recreanten en andere belanghebbenden tot een minimum te beperken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuw zand voor badstrand op Ameland | Infrasite

Nieuw zand voor badstrand op Ameland

Den Haag – Rijkswaterstaat is maandag 17 mei 2004 gestart met het aanbrengen van een nieuwe zandlaag op het badstrand van Hollum op Ameland. De werkzaamheden duren tot begin juli 2004.

Stormen en sterke stromingen in het zeegat tussen Terschelling en Ameland zorgen voor kustafslag aan de westkant van Ameland. Er verdwijnt steeds meer zand uit de kust dan er langs natuurlijke weg bijkomt. Daarom pleegt Rijkswaterstaat al sinds 1947 onderhoud om de kustlijn op zijn plaats te houden. In vaktermen heet dit zandsuppletie.

De zandsuppletie bestaat uit het aanbrengen van een één tot 2,5 meter dikke zandlaag op het strand, tussen het bestaande duin en de laagwaterlijn. Over een lengte van twee kilometer wordt ongeveer 450.000 kubieke meter zand op het strand gespoten. Het benodigde zand zal met hopperzuigers uit de Noordzee, op ruim tien kilometer uit de kust van Ameland, worden opgezogen.

Het werk moet begin juli 2004 klaar zijn. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden vóór het zomerseizoen uit, om de overlast voor recreanten en andere belanghebbenden tot een minimum te beperken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat