Inspraak aanvullende Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart

Den Haag РVan 18 mei 2004 tot en met 12 juli 2004 ligt de aanvullende Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart ter inzage. De aanvullende Trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet.

In 1996 verscheen de Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart, tussen Maas en Den Dungen. Het hoofddoel van de Trajectnota/MER is het geschikt maken van de Zuid-Willemsvaart vanaf de Maas tot Veghel voor klasse IV-schepen. Hiertoe zijn in de Trajectnota/MER het nulalternatief, twee ombouwalternatieven (stadstraverse met een breedte van 28,5 m, resp. 19 m), een omleggingsalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) uitgewerkt. In het Standpunt, van 11 juli 1997, hebben de Ministers van Verkeer
en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een omlegging van het kanaal tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen.

Inmiddels hebben de betrokken regiobesturen (provincie, gemeenten en waterschappen) aanvullende wensen voor de Zuid-Willemsvaart ingediend bij de Minister van V&W. Als gevolg van deze wensen was het opstellen van een aanvullende Trajectnota/MER noodzakelijk.

In deze aanvullende Trajectnota/MER wordt voor alle alternatieven ingegaan op de gevolgen voor verkeer, vervoer en economie, ruimtelijke ontwikkeling, natuurlijk milieu (flora, fauna, abiotisch milieu, etc.) en woon- en leefmilieu (geluid, lucht, risico’s gevaarlijke stoffen). Omdat toch aanvullende studie nodig was om de gevolgen van deze wensen in beeld te brengen, zijn tegelijkertijd ook de gegevens uit de oude Trajectnota/MER uit 1996 geactualiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak aanvullende Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart | Infrasite

Inspraak aanvullende Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart

Den Haag РVan 18 mei 2004 tot en met 12 juli 2004 ligt de aanvullende Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart ter inzage. De aanvullende Trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet.

In 1996 verscheen de Trajectnota/MER Zuid-Willemsvaart, tussen Maas en Den Dungen. Het hoofddoel van de Trajectnota/MER is het geschikt maken van de Zuid-Willemsvaart vanaf de Maas tot Veghel voor klasse IV-schepen. Hiertoe zijn in de Trajectnota/MER het nulalternatief, twee ombouwalternatieven (stadstraverse met een breedte van 28,5 m, resp. 19 m), een omleggingsalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) uitgewerkt. In het Standpunt, van 11 juli 1997, hebben de Ministers van Verkeer
en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een omlegging van het kanaal tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen.

Inmiddels hebben de betrokken regiobesturen (provincie, gemeenten en waterschappen) aanvullende wensen voor de Zuid-Willemsvaart ingediend bij de Minister van V&W. Als gevolg van deze wensen was het opstellen van een aanvullende Trajectnota/MER noodzakelijk.

In deze aanvullende Trajectnota/MER wordt voor alle alternatieven ingegaan op de gevolgen voor verkeer, vervoer en economie, ruimtelijke ontwikkeling, natuurlijk milieu (flora, fauna, abiotisch milieu, etc.) en woon- en leefmilieu (geluid, lucht, risico’s gevaarlijke stoffen). Omdat toch aanvullende studie nodig was om de gevolgen van deze wensen in beeld te brengen, zijn tegelijkertijd ook de gegevens uit de oude Trajectnota/MER uit 1996 geactualiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat