Prorail krijgt vijftig opsporingsambtenaren

Den Haag – Minister Donner van Justitie heeft besloten om ProRail de mogelijkheid te bieden vijftig functionarissen aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dat betekent dat speciale medewerkers van ProRail boetes op kunnen leggen aan personen die zich schuldig maken aan vandalisme, op het spoor lopen, afval dumpen langs de rails of bij gesloten spoorbomen het spoor oversteken. Nu is alleen de spoorwegpolitie bevoegd deze overtredingen aan te pakken. De regeling gaat in op 15 mei 2004.

ProRail heeft als beheerder van het spoorwegnet veel te maken met veel voorkomende criminaliteit rondom het spoor en de stations. Met name de laatste jaren heeft ProRail te kampen met een toename van het aantal storingen op het spoorwegnet als gevolg van vandalisme en ‘spoorlopers’. Door het aanwijzen van 50 functionarissen als BOA kan ProRail een lik-op-stukbeleid voeren ten aanzien van deze overtreders. Dit voorkomt dat bij een geconstateerde overtreding in alle gevallen de spoorwegpolitie moet worden ingeschakeld. De BOA’s zijn bevoegd iemand staande te houden en boetes op te leggen. Zo kan bijvoorbeeld voor op of langs het spoor lopen een boete van 25 Euro worden opgelegd en voor het op of langs het spoor laten lopen van paarden, vee of andere dieren een boete van 65 Euro.

De BOA’s werken onder toezicht van het Korps Landelijke Politiediensten en hun bevoegdheden zijn beperkt tot de overtredingen zoals die zijn vermeld in de Spoorwegenwet en de Wet personenvervoer. De regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en is in eerste instantie geldig tot 1 januari 2006. Met ProRail is overeengekomen dat de functionarissen ingezet kunnen worden als er is voldaan aan enkele voorwaarden. Zo moet er een duidelijke werkinstructie voor het gebruik van geweld worden opgesteld en moet er een klachtenregeling zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie