Laatste stremming door Betuweroute op A15 opgeheven

Den Haag – De laatste stremming op de A15 veroorzaakt door de aanleg van de Betuweroute is vandaag (14 mei 2004) beeïndigd. Hiermee zijn alle vijftig klussen op de A15, uitgevoerd door de Projectorganisatie Betuweroute, afgerond.

De Projectorganisatie Betuweroute heeft de afgelopen jaren alle kruisende wegen over de Betuweroute heen gebouwd. Een groot aantal kruisende wegen met de A15 zijn direct meegenomen en over of onder de A15 gelegd. Veel bestaande kruisingen moesten hiervoor grondig worden aangepakt. Dit werk ging gepaard met tijdelijke verkeersmaatregelen zoals tijdelijke afsluitingen van op- en afritten en tijdelijke wegversmallingen. Vandaag is er een einde gekomen aan dit oponthoud voor de weggebruikers van de A15.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat