Economie groeit 0,8 procent in eerste kwartaal 2004

Heerlen – De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,8 procent gegroeid. Voor het eerst sinds eind 2002 is het volume van het bruto binnenlands product (BBP) hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS. De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal van 2004 verder teruggelopen.
De lichte groei van het BBP is vooral toe te schrijven aan een toename van de uitvoer en de investeringen. De overheidsconsumptie was slechts iets hoger dan een jaar eerder. Huishoudens hebben minder besteed. De daling van de consumptie is echter minder groot dan in voorgaande kwartalen.

Licht herstel productie bedrijfsleven
In de meeste commerciële bedrijfstakken was de productie in het eerste kwartaal van 2004 hoger dan een jaar eerder. In de industrie, de bouw en de landbouw kwam de productie in de plus na ruim twee jaar van dalingen. Ook
de handel en het vervoer lieten een licht herstel zien. Binnen de industrie was de groei nog steeds het grootst in de chemie, terwijl de productie in de metaalindustrie voor het eerst sinds tweeënhalf jaar weer is gestegen. De productie werd over de hele linie positief beïnvloed door de extra werkdag en in de bouw bovendien door goede weersomstandigheden.

In het eerste kwartaal van 2004 was de productie van de zorgsector en de overheid samen 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is duidelijk minder dan in 2003.

Werkgelegenheid krimpt verder ondanks productieherstel
De werkgelegenheid van werknemers, in arbeidsjaren, was in het eerste kwartaal 1,6 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2003. Deze daling is groter dan in de voorgaande kwartalen. De arbeidsproductiviteit, het volume van het BBP per arbeidsjaar, is in het eerste kwartaal met ruim 2 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is daarmee aanzienlijk groter dan die in de drie voorafgaande jaren. Een grote stijging van de arbeidsproductiviteit is niet ongebruikelijk als een beginnend herstel van de economie zich lijkt af te tekenen. Doorgaans reageert de arbeidsmarkt met enige vertraging op omslagpunten in de economische ontwikkeling.

Groei overheidsconsumptie sterk teruggelopen
De groei van het volume van de overheidsconsumptie bedroeg in het eerste kwartaal van 2004 slechts 0,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is aanzienlijk minder dan de stijgingspercentages van 2,7 procent of meer in de afgelopen jaren. Een beperkt deel van de daling komt doordat de financiering van een deel van de zorg is verschoven van de overheid naar particuliere huishoudens. Zonder de overheveling zou de groei van de overheidsconsumptie 0,8 procent geweest zijn. Los van deze verschuiving is de groei van de zorguitgaven ook duidelijk afgenomen. Ook de stijging van de uitgaven aan openbaar bestuur en onderwijs was minder groot dan in 2003.

Investeringen na bijna drie jaar weer gestegen
In het eerste kwartaal van 2004 was het volume van de investeringen in vaste activa 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de eerste stijging van de investeringen sinds het eerste kwartaal van 2001. Voor een deel komt dit doordat er een groter aantal vliegtuigen aan Nederlandse bedrijven is geleverd. Verder stuwde het gunstige weer de bouwinvesteringen omhoog. In computers is aanzienlijk meer geïnvesteerd, maar in machines en installaties minder.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS