Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor moet veiliger

Haarlem РDe provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude willen dat transport van ammoniak zoveel mogelijk vermeden wordt door de fabricage, opslag en het gebruik van ammoniak op ̩̩n locatie te laten plaatsvinden.
Indien toch transport van gevaarlijke stoffen per spoor gebeurt, dient de veiligheid te worden vergroot door het nemen van een aantal maatregelen.
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude reageren hiermee op het Veiligheidsonderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar de ontsporing van de ketelwagon gevuld met ammoniak bij Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) op 17 juni 2003.

Maatregelen met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor waarop de provincie en gemeente aandringen zijn:
1. Normering voor verplicht beheer en onderhoud spoormateriaal.
Nu nog stelt de wet slechts veiligheidseisen aan de ketel waarin ammoniak wordt vervoerd, maar niet aan het onderstel en het spoor.
2. Verplichte routering van transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Door routes aan te wijzen voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zoals nu al verplicht is voor vervoer over het wegennet, kunnen gemeenten de risico’s opnemen in hun planning van de ruimtelijke ordening en bij de voorbereiding van rampbestrijding en hulpverlening.
3. Verplichte informatievoorziening transporten gevaarlijke stoffen.
Gemeenten en hulpverleningsdiensten dienen over actuele gegevens zoals planning van transporten van gevaarlijke stoffen te beschikken ten behoeve van de voorbereiding op de rampenbestrijding en een adequate reactie bij ongevallen.

Overigens wacht de provincie met belangstelling de integrale ketenstudie ammoniak af die het rijk op dit moment verricht. Op aandringen van de provincie Noord-Holland is in deze studie opgenomen de mogelijkheden van transport van ammoniak niet per spoor maar over de Noordzee.