Holland Railconsult: resultaten 2003 redelijk op peil

Utrecht – Advies- en Ingenieursbureau Holland Railconsult BV realiseerde in 2003 een winst voor belasting van 9 miljoen euro tegen 11 miljoen euro in 2002. De omzet daalde van 144 miljoen euro in 2002 naar 136 miljoen euro in 2003 en is daarmee met 5,7% afgenomen ten opzichte van 2002. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet ligt met 6,4% ongeveer 1% onder het niveau van 2002.

Het jaar 2003 was een jaar van economische teruggang en politieke turbulentie, dat toch niet slecht heeft uitgepakt voor Holland Railconsult. Voor de infrastructuurmarkt, de core business van Holland Railconsult, was het een moeilijk jaar. De effecten van een teruglopende economie waren sterk voelbaar. Daarnaast lopen twee grote projecten op het gebied van de railinfrastructuur binnenkort af: de Betuweroute in 2006 en de HSL-Zuid in 2007. Vooral op het gebied van de civiele techniek was hier in 2003 al een teruggang merkbaar.
Deze marktontwikkelingen waren voor Holland Railconsult aanleiding om een aantal maatregelen te nemen om de capaciteit van de onderneming beter in overeenstemming te brengen met de vraag. Dit heeft geresulteerd in een reductie van het personeelsbestand met ongeveer 200 medewerkers, grotendeels door afbouw van de flexibele contracten. Daarnaast is sterk gestuurd op kostenreductie.

Ontwikkelingen binnen Holland Railconsult
Kernwoord voor de ontwikkelingen binnen Holland Railconsult afgelopen jaar is nieuwe samenwerkingsvormen. Ondanks de moeilijke markt heeft Holland Railconsult verschillende nieuwe initiatieven ontplooid in specifieke deelmarkten. Een voorbeeld is de joint venture met ICT BV onder de naam InTraffic. InTraffic houdt zich bezig met verkeersmanagementsystemen die het mogelijk maken de beschikbare capaciteit van het spoorwegnet beter te benutten. Een ander voorbeeld is deelname in a&s-management, een adviesbureau op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Deze samenwerking stelt Holland Railconsult in staat om intermodaal en dus breder te adviseren. Een trend die reeds werd ingezet door de overname eind 2001 van het adviesbureau AGV, adviseurs in mobiliteit. Daarnaast is met Volker Stevin een samenwerking gerealiseerd voor Icesolution, het innovatieve en energiezuinige wisselverwarmingsconcept op aardwarmte.

Internationale ontwikkelingen
De activiteiten in het buitenland breiden zich gestaag uit. De beste groeikansen voor Holland Railconsult liggen op het gebied van de interoperabiliteit, het uniform definiëren van operationele regels en technische systemen op spoorweggebied. Dit is een van de speerpunten van de Europese Unie. Voor de buitenlandse activiteiten heeft Holland Railconsult in 2003 de merknaam Movares ingevoerd. Movares Europe neemt de activiteiten van de voormalige divisie International Consultancy over. De Movares-activiteiten zijn organisatorisch ondergebracht onder Holland Railconsult International, dat samen met Holland Railconsult BV onderdeel uitmaakt van de Holland Railconsult Holding BV. Afgelopen jaar heeft Holland Railconsult International twee vestigingen geopend, één in Polen (Movares Polska) en één in Duitsland (Movares Deutschland). Vestigingen in andere EU-landen staan op stapel.

Sleutelprojecten
Holland Railconsult is via een reeks studieopdrachten betrokken bij de ontwikkelingen van diverse projecten rondom HSL-locaties, de zgn. Nieuwe Sleutelprojecten. Een voorbeeld daarvan is de Zuidas in Amsterdam, een project van meervoudig ruimtegebruik met vastgoed boven de railinfrastructuur. Wij denken, dat een goede oplossing ligt in het Stapeldok-model, waarbij de metro onder het spoor komt te liggen. Zo kan de helft van de vastgoedontwikkeling los van de railinfrastructuur plaatsvinden, doordat er ruimte vrijgespeeld wordt. Daarnaast wordt de bouwtijd van de infrastructuur door eenvoudiger faseringen teruggebracht van 18 naar 12 jaar en kan het gebied vanuit het hart ontwikkeld worden.
Een ander voorbeeld is de vernieuwing van het Centraal Station in Utrecht waarbij Holland Railconsult in 2003 de opdracht tot de integrale engineering heeft verworven, samen met Benthem Crouwel Architekten. Er komt een compleet nieuwe stationshal en de trein- en tramstations worden geïntegreerd in het treinstation.

Benutten en bouwen
In 2003 publiceerden de gezamenlijke partijen in de spoorsector, met name V&W, ProRail en NS, een gemeenschappelijke visie op de railinfrastructuur die samengevat kan worden onder de noemer ‘Benutten en Bouwen’. De nadruk ligt hierbij op het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van het beheer, dit alles om de capaciteit en de betrouwbaarheid van de bestaande infrastructuur verder op te voeren. Gezien de grote mate van kennis op het gebied van railinfrastructuur, biedt dit programma goede marktkansen voor de inzet van Holland Railconsult.

Profiel Holland Railconsult
Holland Railconsult richt zich als advies- en ingenieursbureau op het genereren van oplossingen voor de capaciteits-, veiligheids- en milieu- en inpassingsvraagstukken voor een van de drukst bereden spoorwegnetten ter wereld. Vanuit dit perspectief worden klanten bediend in binnen- en buitenland met advies, innovatieve ontwerpen en de realisatie van projecten op het gebied van rail en niet-railgebonden vervoerssystemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Holland Railconsult

Holland Railconsult: resultaten 2003 redelijk op peil | Infrasite

Holland Railconsult: resultaten 2003 redelijk op peil

Utrecht – Advies- en Ingenieursbureau Holland Railconsult BV realiseerde in 2003 een winst voor belasting van 9 miljoen euro tegen 11 miljoen euro in 2002. De omzet daalde van 144 miljoen euro in 2002 naar 136 miljoen euro in 2003 en is daarmee met 5,7% afgenomen ten opzichte van 2002. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet ligt met 6,4% ongeveer 1% onder het niveau van 2002.

Het jaar 2003 was een jaar van economische teruggang en politieke turbulentie, dat toch niet slecht heeft uitgepakt voor Holland Railconsult. Voor de infrastructuurmarkt, de core business van Holland Railconsult, was het een moeilijk jaar. De effecten van een teruglopende economie waren sterk voelbaar. Daarnaast lopen twee grote projecten op het gebied van de railinfrastructuur binnenkort af: de Betuweroute in 2006 en de HSL-Zuid in 2007. Vooral op het gebied van de civiele techniek was hier in 2003 al een teruggang merkbaar.
Deze marktontwikkelingen waren voor Holland Railconsult aanleiding om een aantal maatregelen te nemen om de capaciteit van de onderneming beter in overeenstemming te brengen met de vraag. Dit heeft geresulteerd in een reductie van het personeelsbestand met ongeveer 200 medewerkers, grotendeels door afbouw van de flexibele contracten. Daarnaast is sterk gestuurd op kostenreductie.

Ontwikkelingen binnen Holland Railconsult
Kernwoord voor de ontwikkelingen binnen Holland Railconsult afgelopen jaar is nieuwe samenwerkingsvormen. Ondanks de moeilijke markt heeft Holland Railconsult verschillende nieuwe initiatieven ontplooid in specifieke deelmarkten. Een voorbeeld is de joint venture met ICT BV onder de naam InTraffic. InTraffic houdt zich bezig met verkeersmanagementsystemen die het mogelijk maken de beschikbare capaciteit van het spoorwegnet beter te benutten. Een ander voorbeeld is deelname in a&s-management, een adviesbureau op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Deze samenwerking stelt Holland Railconsult in staat om intermodaal en dus breder te adviseren. Een trend die reeds werd ingezet door de overname eind 2001 van het adviesbureau AGV, adviseurs in mobiliteit. Daarnaast is met Volker Stevin een samenwerking gerealiseerd voor Icesolution, het innovatieve en energiezuinige wisselverwarmingsconcept op aardwarmte.

Internationale ontwikkelingen
De activiteiten in het buitenland breiden zich gestaag uit. De beste groeikansen voor Holland Railconsult liggen op het gebied van de interoperabiliteit, het uniform definiëren van operationele regels en technische systemen op spoorweggebied. Dit is een van de speerpunten van de Europese Unie. Voor de buitenlandse activiteiten heeft Holland Railconsult in 2003 de merknaam Movares ingevoerd. Movares Europe neemt de activiteiten van de voormalige divisie International Consultancy over. De Movares-activiteiten zijn organisatorisch ondergebracht onder Holland Railconsult International, dat samen met Holland Railconsult BV onderdeel uitmaakt van de Holland Railconsult Holding BV. Afgelopen jaar heeft Holland Railconsult International twee vestigingen geopend, één in Polen (Movares Polska) en één in Duitsland (Movares Deutschland). Vestigingen in andere EU-landen staan op stapel.

Sleutelprojecten
Holland Railconsult is via een reeks studieopdrachten betrokken bij de ontwikkelingen van diverse projecten rondom HSL-locaties, de zgn. Nieuwe Sleutelprojecten. Een voorbeeld daarvan is de Zuidas in Amsterdam, een project van meervoudig ruimtegebruik met vastgoed boven de railinfrastructuur. Wij denken, dat een goede oplossing ligt in het Stapeldok-model, waarbij de metro onder het spoor komt te liggen. Zo kan de helft van de vastgoedontwikkeling los van de railinfrastructuur plaatsvinden, doordat er ruimte vrijgespeeld wordt. Daarnaast wordt de bouwtijd van de infrastructuur door eenvoudiger faseringen teruggebracht van 18 naar 12 jaar en kan het gebied vanuit het hart ontwikkeld worden.
Een ander voorbeeld is de vernieuwing van het Centraal Station in Utrecht waarbij Holland Railconsult in 2003 de opdracht tot de integrale engineering heeft verworven, samen met Benthem Crouwel Architekten. Er komt een compleet nieuwe stationshal en de trein- en tramstations worden geïntegreerd in het treinstation.

Benutten en bouwen
In 2003 publiceerden de gezamenlijke partijen in de spoorsector, met name V&W, ProRail en NS, een gemeenschappelijke visie op de railinfrastructuur die samengevat kan worden onder de noemer ‘Benutten en Bouwen’. De nadruk ligt hierbij op het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van het beheer, dit alles om de capaciteit en de betrouwbaarheid van de bestaande infrastructuur verder op te voeren. Gezien de grote mate van kennis op het gebied van railinfrastructuur, biedt dit programma goede marktkansen voor de inzet van Holland Railconsult.

Profiel Holland Railconsult
Holland Railconsult richt zich als advies- en ingenieursbureau op het genereren van oplossingen voor de capaciteits-, veiligheids- en milieu- en inpassingsvraagstukken voor een van de drukst bereden spoorwegnetten ter wereld. Vanuit dit perspectief worden klanten bediend in binnen- en buitenland met advies, innovatieve ontwerpen en de realisatie van projecten op het gebied van rail en niet-railgebonden vervoerssystemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Holland Railconsult