Europese Kaderrichtlijn Water: Pragmatisch, betaalbaar

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat pleit voor een pragmatische, haalbare en betaalbare wijze van invoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit stelt ze tijdens de Waddenzeeconferentie die op 13 mei 2994 in Leeuwarden wordt gehouden.

Het belangrijkste doel van de richtlijn is het bereiken van een goede waterkwaliteit en ecologie. In 2015 moet aan deze verplichtingen worden voldaan. ‘Onderweg moeten we een aantal mijlpalen bereiken, te beginnen met een rapportage aan Brussel eind van dit jaar’, vertelde Schultz van Haegen. In de rapportage, die eind 2004 gereed moet zijn, wordt aangegeven hoe Nederland de richtlijn wil invoeren. ‘En dat is, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die nog moet worden verzet, eerder morgen dan overmorgen. De planning is dus strak.’

Daarnaast sprak de staatssecretaris haar wens uit voor een gecoördineerde aanpak. ‘Beheersplannen voor stroomgebieden plaatst Nederland in een goede onderhandelingspositie met onze bovenstroomse buren. Afwentelen van problemen is straks niet meer mogelijk, er moet overlegd worden’, aldus de staatssecretaris.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Europese Kaderrichtlijn Water: Pragmatisch, betaalbaar | Infrasite

Europese Kaderrichtlijn Water: Pragmatisch, betaalbaar

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat pleit voor een pragmatische, haalbare en betaalbare wijze van invoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit stelt ze tijdens de Waddenzeeconferentie die op 13 mei 2994 in Leeuwarden wordt gehouden.

Het belangrijkste doel van de richtlijn is het bereiken van een goede waterkwaliteit en ecologie. In 2015 moet aan deze verplichtingen worden voldaan. ‘Onderweg moeten we een aantal mijlpalen bereiken, te beginnen met een rapportage aan Brussel eind van dit jaar’, vertelde Schultz van Haegen. In de rapportage, die eind 2004 gereed moet zijn, wordt aangegeven hoe Nederland de richtlijn wil invoeren. ‘En dat is, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die nog moet worden verzet, eerder morgen dan overmorgen. De planning is dus strak.’

Daarnaast sprak de staatssecretaris haar wens uit voor een gecoördineerde aanpak. ‘Beheersplannen voor stroomgebieden plaatst Nederland in een goede onderhandelingspositie met onze bovenstroomse buren. Afwentelen van problemen is straks niet meer mogelijk, er moet overlegd worden’, aldus de staatssecretaris.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat