Verfrist vervoermanagement in Zuid-Holland

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de komende vier jaar door te gaan met het stimuleren van vervoermanagement. Het college denkt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de waarborging en verdere versterking van de concurrentiekracht van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

In de regio wordt vervoermanagement met name zichtbaar gemaakt door de adviespunten Vervoersco̦rdinatiecentrum Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht en Mobiliteit op Maat in Alphen aan den Rijn. De provincie en de adviespunten gaan de komende jaren intensiever proberen samen te werken met gemeenten, tussen gemeenten, met bedrijven en tussen bedrijven. Kernwoorden daarbij zijn: marktconforme oplossingen, de klant centraal, verzakelijking en ruilafspraken (package deals). De provincie besteed in de periode 2005 Р2008 euro 600.000 per jaar aan vervoermanagement.

Een graadmeter van het succes van vervoermanagement is het aantal “actieve” bedrijven. Eind 2003 was afhankelijk van het gebied 21 tot 32% van de bedrijven in Zuid-Holland met meer dan 100 werknemers actief met vervoermanagement. Het doel van de provincie is dat dit percentage per eind 2004 in alle gebieden op 33% uitkomt. Om het in de periode daarna verder uit te bouwen is een plan van aanpak ontwikkeld.

“De aanpak na 2004 kent een aantal vernieuwende elementen. Meer marktconform, meer gericht op de klant. Zo vindt er een verschuiving plaats naar een gebiedsgewijze benadering van vervoermanagement en komt de nadruk meer te liggen op het verbeten van de bereikbaarheid. Daarbij gaat het dan niet meer alleen om woon-werkverkeer, maar wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan vrachtverkeer”, aldus Marnix Norder, gedeputeerde Mobiliteit. Het takenpakket van de adviespunten wordt verder verbreed, doordat ze intensiever gebiedsgericht moeten gaan werken en daarbij gemeenten en bedrijven sterker moeten betrekken.

GS vinden vervoermanagement belangrijk. De aanleg van infrastructuur voor auto en fiets en het uitbreiden van openbaar vervoer (de “aanbodkant”) kan volgens haar nooit voldoende zijn om het hoofd te bieden aan de problematiek van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Het is noodzakelijk ook de “vraagkant” naar vervoer hierbij te betrekken. Er moet volgens het college evenwicht zijn tussen de vraag naar vervoer en het aanbod van infrastructuur en diensten. Daarom stelt zij in de periode 2005 – 2008 euro 600.000 per jaar beschikbaar. 90% van dit bedrag is ten behoeve van de adviespunten. De overige 10% wordt gebruikt voor nader te bepalen projecten.

De provincie ontving vanaf 2000 jaarlijks geld van het Rijk in kader van de Rijksbijdrageregeling vervoermanagement. Tot en met 2003 was dat ruim euro 550.000 per jaar. Dit geld ging voor het grootste gedeelte naar de adviespunten. In 2004 is het bedrag door rijksbezuiniging verlaagd tot ongeveer euro 490.000. Door de inzet van gereserveerde onderbestedingen uit voorgaande jaren door de provincie zijn voor 2004 voldoende middelen beschikbaar. Per 1 januari 2005 wordt de huidige Rijksbijdrageregeling vervoermanagement beëindigd. Het rijk neemt vanaf die datum de gelden voor vervoermanagement op in één uitkering, het zogenoemde GDU+-budget. De beschikbaar gestelde middelen zijn afkomstig uit dit budget.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Verfrist vervoermanagement in Zuid-Holland | Infrasite

Verfrist vervoermanagement in Zuid-Holland

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de komende vier jaar door te gaan met het stimuleren van vervoermanagement. Het college denkt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de waarborging en verdere versterking van de concurrentiekracht van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

In de regio wordt vervoermanagement met name zichtbaar gemaakt door de adviespunten Vervoersco̦rdinatiecentrum Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht en Mobiliteit op Maat in Alphen aan den Rijn. De provincie en de adviespunten gaan de komende jaren intensiever proberen samen te werken met gemeenten, tussen gemeenten, met bedrijven en tussen bedrijven. Kernwoorden daarbij zijn: marktconforme oplossingen, de klant centraal, verzakelijking en ruilafspraken (package deals). De provincie besteed in de periode 2005 Р2008 euro 600.000 per jaar aan vervoermanagement.

Een graadmeter van het succes van vervoermanagement is het aantal “actieve” bedrijven. Eind 2003 was afhankelijk van het gebied 21 tot 32% van de bedrijven in Zuid-Holland met meer dan 100 werknemers actief met vervoermanagement. Het doel van de provincie is dat dit percentage per eind 2004 in alle gebieden op 33% uitkomt. Om het in de periode daarna verder uit te bouwen is een plan van aanpak ontwikkeld.

“De aanpak na 2004 kent een aantal vernieuwende elementen. Meer marktconform, meer gericht op de klant. Zo vindt er een verschuiving plaats naar een gebiedsgewijze benadering van vervoermanagement en komt de nadruk meer te liggen op het verbeten van de bereikbaarheid. Daarbij gaat het dan niet meer alleen om woon-werkverkeer, maar wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan vrachtverkeer”, aldus Marnix Norder, gedeputeerde Mobiliteit. Het takenpakket van de adviespunten wordt verder verbreed, doordat ze intensiever gebiedsgericht moeten gaan werken en daarbij gemeenten en bedrijven sterker moeten betrekken.

GS vinden vervoermanagement belangrijk. De aanleg van infrastructuur voor auto en fiets en het uitbreiden van openbaar vervoer (de “aanbodkant”) kan volgens haar nooit voldoende zijn om het hoofd te bieden aan de problematiek van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Het is noodzakelijk ook de “vraagkant” naar vervoer hierbij te betrekken. Er moet volgens het college evenwicht zijn tussen de vraag naar vervoer en het aanbod van infrastructuur en diensten. Daarom stelt zij in de periode 2005 – 2008 euro 600.000 per jaar beschikbaar. 90% van dit bedrag is ten behoeve van de adviespunten. De overige 10% wordt gebruikt voor nader te bepalen projecten.

De provincie ontving vanaf 2000 jaarlijks geld van het Rijk in kader van de Rijksbijdrageregeling vervoermanagement. Tot en met 2003 was dat ruim euro 550.000 per jaar. Dit geld ging voor het grootste gedeelte naar de adviespunten. In 2004 is het bedrag door rijksbezuiniging verlaagd tot ongeveer euro 490.000. Door de inzet van gereserveerde onderbestedingen uit voorgaande jaren door de provincie zijn voor 2004 voldoende middelen beschikbaar. Per 1 januari 2005 wordt de huidige Rijksbijdrageregeling vervoermanagement beëindigd. Het rijk neemt vanaf die datum de gelden voor vervoermanagement op in één uitkering, het zogenoemde GDU+-budget. De beschikbaar gestelde middelen zijn afkomstig uit dit budget.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland