Startnotitie/MER rondweg Putten in startblokken

Arnhem – Met het vaststellen van de startnotitie voor de Milieu-effectrapportage (MER) voor de ‘Omlegging N303 Putten’ heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag het startschot gegeven voor de oplossing van een infrastructureel knelpunt in de regio. De omlegging, waarvoor twee alternatieve tracés in beeld zijn, kan alleen ten zuiden van Putten komen te liggen. De startnotitie MER ligt van 27 mei tot en met 24 juni 2004 ter inzage.

In Putten loopt de N303 dwars door het dorp. Hinder, opstoppingen en onveilige situaties zijn de problemen waar het dorp mee te maken heeft. De leefbaarheid van de woonomgeving en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen worden aangetast. Door een omlegging van de N303 wordt de hinder van het (vracht)verkeer voor Putten beduidend minder.

Samen met de gemeente Putten heeft de provincie twee tracés geselecteerd waarvan de milieu-effecten onderzocht gaan worden.
Het tracéalternatief A buigt vanaf de bestaande N303, ter hoogte van Huinen, in noordwestelijke richting af en loopt daardoor dicht langs de kern van Putten. Uiteindelijk komt dit tracé uit op de Nijkerkerstraat.
Het tracéalternatief B buigt eveneens ter hoogte van Huinen af, echter nu meer in westelijke richting. Het tracé volgt zo veel mogelijk de hoogspanningsleiding en komt vervolgens uit op de Nijkerkerstraat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Startnotitie/MER rondweg Putten in startblokken | Infrasite

Startnotitie/MER rondweg Putten in startblokken

Arnhem – Met het vaststellen van de startnotitie voor de Milieu-effectrapportage (MER) voor de ‘Omlegging N303 Putten’ heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag het startschot gegeven voor de oplossing van een infrastructureel knelpunt in de regio. De omlegging, waarvoor twee alternatieve tracés in beeld zijn, kan alleen ten zuiden van Putten komen te liggen. De startnotitie MER ligt van 27 mei tot en met 24 juni 2004 ter inzage.

In Putten loopt de N303 dwars door het dorp. Hinder, opstoppingen en onveilige situaties zijn de problemen waar het dorp mee te maken heeft. De leefbaarheid van de woonomgeving en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen worden aangetast. Door een omlegging van de N303 wordt de hinder van het (vracht)verkeer voor Putten beduidend minder.

Samen met de gemeente Putten heeft de provincie twee tracés geselecteerd waarvan de milieu-effecten onderzocht gaan worden.
Het tracéalternatief A buigt vanaf de bestaande N303, ter hoogte van Huinen, in noordwestelijke richting af en loopt daardoor dicht langs de kern van Putten. Uiteindelijk komt dit tracé uit op de Nijkerkerstraat.
Het tracéalternatief B buigt eveneens ter hoogte van Huinen af, echter nu meer in westelijke richting. Het tracé volgt zo veel mogelijk de hoogspanningsleiding en komt vervolgens uit op de Nijkerkerstraat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland