Negatief resultaat voor Dura Vermeer Groep in 2003

Zoetermeer – Dura Vermeer Groep heeft in 2003 bij een afname van de bedrijfsopbrengsten met 4% tot € 962 miljoen (2002: € 1.001 miljoen) het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting zien dalen met 8% tot € 12,4 miljoen (2002: € 13,6 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op een verlies € 5,8 miljoen tegenover een winst van € 13,6 miljoen in 2002. Dit resultaat wordt grotendeels verklaard door voorzieningen voor reorganisatiekosten en voorzieningen voor boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), totaal groot € 18,2 miljoen. Voor het komende jaar gaat Dura Vermeer uit van gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten en een positief resultaat.

Het jaar 2003 is voor een deel van Dura Vermeer vanuit menselijk en financieel oogpunt een teleurstellend jaar geweest. Dit betrof met name de activiteiten grond- en wegen en ondergrondse infra. Die werden geconfronteerd met een teruglopend aantal opdrachten en een slecht prijsniveau. Naast de noodzaak om te reorganiseren werden de toch al slechte resultaten bij deze activiteiten nog eens negatief beïnvloed door de opgelegde boetes van de NMa, groot € 11,6 miljoen. Dura Vermeer tekende bezwaar aan tegen het opleggen van deze boetes. Dura Vermeer heeft volledige medewerking bij de onderzoeken van de NMa toegezegd. Door de eerdere invoering van een aangescherpt compliance beleid en gedragscode en deelname aan de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid neemt Dura Vermeer nadrukkelijk afstand van mededingingsrechtelijke overtredingen en maakt zij hiermee duidelijk transparante relaties met haar opdrachtgevers na te streven.

Divisie Bouw en Vastgoed
De divisie Bouw en Vastgoed presteerde boven begroting. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed namen in 2003 toe tot € 556 miljoen (2002: € 551 miljoen). Deze toename werd gerealiseerd ondanks de teruggelopen vraag naar kantoor- en andere bedrijfsruimten en het stagneren van met name woningbouwprojecten. Van de bedrijfsopbrengsten werd 54% gerealiseerd uit woningbouw en 46% uit utiliteitsbouw. De nettowinst voor bijzondere lasten steeg van € 7,9 miljoen in 2002 tot € 10,9 miljoen in 2003. De EBITDA nam toe van € 16,5 miljoen in 2002 tot € 18,6 miljoen in 2003. Binnen de divisie is het afgelopen jaar verder gewerkt aan kostenreductie, versterking van het productiemanagement in de werkmaatschappijen en verbetering van de risicoanalyse van aan te nemen projecten.

Divisie Infra
Voor de divisie Infra is 2003 een sterk tegenvallend jaar geweest. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Divisie Infra daalden met 11% tot € 388 miljoen (2002: € 434 miljoen), ondanks de overname van de activiteiten van Hogenbirk uit Laren (NH). De nettowinst daalde van € 5,5 miljoen in 2002 tot een verlies van € 1,3 miljoen in 2003. De EBITDA exclusief bijzondere lasten nam zeer sterk af van € 12,1 miljoen in 2002 tot € 3,8 miljoen in 2003. De activiteiten grond- en wegen en ondergrondse infra stonden in het verslagjaar het zwaarst onder druk onder meer als gevolg van teruglopende opdrachten en uiterst scherpe prijsconcurrentie. De gewijzigde marktomstandigheden leidden tot reorganisaties met gedwongen ontslagen van medewerkers, maatregelen voor kostenreductie en de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. Lichtpunten waren de goede resultaten bij de activiteiten beton- en waterbouw, spoorwegbouw en reststoffen.

Cluster Advies en Diensten
De bedrijfsopbrengsten van het advies- en ingenieursbureau Advin bleven in 2003 met € 17 miljoen op het verwachte peil, terwijl het resultaat in geringe mate negatief bleef. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Parkmanagement bleven achter bij de doelstelling door tegenvallende uitbreidingen op diverse bedrijventerreinen, dit terwijl de resultaatsdoelstelling werd behaald. Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling ondervond in het verslagjaar hinder van een vertraagde aanpak van de herstructureringsopgaven in binnenstedelijke gebieden.

Mutaties Raad van Commissarissen
In de jaarvergadering trad de heer drs. P. Bukman als lid van de Raad van Commissarissen af in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens. De heer ir. M.E.E. Enthoven, executive director bij NIB Capital Bank N.V., wordt met ingang van 15 juli 2004 benoemd tot commissaris.

Vooruitzichten
Dura Vermeer verwacht voor 2004 weer een positief resultaat. Hierbij wordt opgemerkt dat een en ander uiteraard mede afhankelijk is van eventuele besluiten van de NMa. Op langere termijn zijn de verwachtingen van Dura Vermeer positief gestemd. De onderneming beschikt over een breed pakket van activiteiten en specialismen en heeft hiermee in een aantal segmenten een goede marktpositie. Daarnaast heeft zij veel aandacht voor vernieuwing en ontwikkeling, die een goede basis is voor uitbouw en versterking van die positie in de veranderende bouwmarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Dura Vermeer Groep NV

Negatief resultaat voor Dura Vermeer Groep in 2003 | Infrasite

Negatief resultaat voor Dura Vermeer Groep in 2003

Zoetermeer – Dura Vermeer Groep heeft in 2003 bij een afname van de bedrijfsopbrengsten met 4% tot € 962 miljoen (2002: € 1.001 miljoen) het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting zien dalen met 8% tot € 12,4 miljoen (2002: € 13,6 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op een verlies € 5,8 miljoen tegenover een winst van € 13,6 miljoen in 2002. Dit resultaat wordt grotendeels verklaard door voorzieningen voor reorganisatiekosten en voorzieningen voor boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), totaal groot € 18,2 miljoen. Voor het komende jaar gaat Dura Vermeer uit van gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten en een positief resultaat.

Het jaar 2003 is voor een deel van Dura Vermeer vanuit menselijk en financieel oogpunt een teleurstellend jaar geweest. Dit betrof met name de activiteiten grond- en wegen en ondergrondse infra. Die werden geconfronteerd met een teruglopend aantal opdrachten en een slecht prijsniveau. Naast de noodzaak om te reorganiseren werden de toch al slechte resultaten bij deze activiteiten nog eens negatief beïnvloed door de opgelegde boetes van de NMa, groot € 11,6 miljoen. Dura Vermeer tekende bezwaar aan tegen het opleggen van deze boetes. Dura Vermeer heeft volledige medewerking bij de onderzoeken van de NMa toegezegd. Door de eerdere invoering van een aangescherpt compliance beleid en gedragscode en deelname aan de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid neemt Dura Vermeer nadrukkelijk afstand van mededingingsrechtelijke overtredingen en maakt zij hiermee duidelijk transparante relaties met haar opdrachtgevers na te streven.

Divisie Bouw en Vastgoed
De divisie Bouw en Vastgoed presteerde boven begroting. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed namen in 2003 toe tot € 556 miljoen (2002: € 551 miljoen). Deze toename werd gerealiseerd ondanks de teruggelopen vraag naar kantoor- en andere bedrijfsruimten en het stagneren van met name woningbouwprojecten. Van de bedrijfsopbrengsten werd 54% gerealiseerd uit woningbouw en 46% uit utiliteitsbouw. De nettowinst voor bijzondere lasten steeg van € 7,9 miljoen in 2002 tot € 10,9 miljoen in 2003. De EBITDA nam toe van € 16,5 miljoen in 2002 tot € 18,6 miljoen in 2003. Binnen de divisie is het afgelopen jaar verder gewerkt aan kostenreductie, versterking van het productiemanagement in de werkmaatschappijen en verbetering van de risicoanalyse van aan te nemen projecten.

Divisie Infra
Voor de divisie Infra is 2003 een sterk tegenvallend jaar geweest. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Divisie Infra daalden met 11% tot € 388 miljoen (2002: € 434 miljoen), ondanks de overname van de activiteiten van Hogenbirk uit Laren (NH). De nettowinst daalde van € 5,5 miljoen in 2002 tot een verlies van € 1,3 miljoen in 2003. De EBITDA exclusief bijzondere lasten nam zeer sterk af van € 12,1 miljoen in 2002 tot € 3,8 miljoen in 2003. De activiteiten grond- en wegen en ondergrondse infra stonden in het verslagjaar het zwaarst onder druk onder meer als gevolg van teruglopende opdrachten en uiterst scherpe prijsconcurrentie. De gewijzigde marktomstandigheden leidden tot reorganisaties met gedwongen ontslagen van medewerkers, maatregelen voor kostenreductie en de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. Lichtpunten waren de goede resultaten bij de activiteiten beton- en waterbouw, spoorwegbouw en reststoffen.

Cluster Advies en Diensten
De bedrijfsopbrengsten van het advies- en ingenieursbureau Advin bleven in 2003 met € 17 miljoen op het verwachte peil, terwijl het resultaat in geringe mate negatief bleef. De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Parkmanagement bleven achter bij de doelstelling door tegenvallende uitbreidingen op diverse bedrijventerreinen, dit terwijl de resultaatsdoelstelling werd behaald. Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling ondervond in het verslagjaar hinder van een vertraagde aanpak van de herstructureringsopgaven in binnenstedelijke gebieden.

Mutaties Raad van Commissarissen
In de jaarvergadering trad de heer drs. P. Bukman als lid van de Raad van Commissarissen af in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens. De heer ir. M.E.E. Enthoven, executive director bij NIB Capital Bank N.V., wordt met ingang van 15 juli 2004 benoemd tot commissaris.

Vooruitzichten
Dura Vermeer verwacht voor 2004 weer een positief resultaat. Hierbij wordt opgemerkt dat een en ander uiteraard mede afhankelijk is van eventuele besluiten van de NMa. Op langere termijn zijn de verwachtingen van Dura Vermeer positief gestemd. De onderneming beschikt over een breed pakket van activiteiten en specialismen en heeft hiermee in een aantal segmenten een goede marktpositie. Daarnaast heeft zij veel aandacht voor vernieuwing en ontwikkeling, die een goede basis is voor uitbouw en versterking van die positie in de veranderende bouwmarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Dura Vermeer Groep NV