Groene Hart prominent op de Europese agenda Randstad

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met de Strategische EU-Randstadagenda voor 2004-2006. Deze agenda geeft de zes gezamenlijke prioriteiten weer van de vier Randstadprovincies voor de komende twee jaar.

In de EU-Randstadagenda gaat het om de specifieke, gezamenlijke belangen van de provincies in de Randstad. De specifieke Randstad prioriteiten zijn: positionering van de Regio Randstad in Brussel, de kennisinfrastructuur en het concurrentievermogen in de Randstad met het oog op de Lissabonstrategie (het streven van de Europese Commissie om de EU in 2010 de meest dynamische en concurrerende economie van de wereld te laten zijn), de bereikbaarheid, de plattelandsontwikkeling en het regionaal beleid voor de periode 2007-1013 (aanspraak op structuurfondsen).

Het dossier ‘plattelandsontwikkeling’, met daarin o.a. het Groene Hart, is op dit moment het verst gevorderd. Op het gebied van plattelandsontwikkeling brengen de Randstadprovincies de problemen die verbonden zijn met landbouw en plattelandsontwikkeling in de verstedelijkte regio’s in Europa onder de aandacht. Zo organiseert de Regio Randstad, onder leiding van de provincie Zuid-Holland, over dit onderwerp in oktober 2004 een grote Europese Conferentie die samenvalt met een buitengewone vergadering van het Comité van de Regio’s.

Het belang van Europa voor de provincies wordt steeds groter. De provincies willen niet alleen aanspraak blijven maken op de Europese structuurfondsen, maar ook invloed uitoefenen op het tot stand komen van de regels en beleidskaders die in Brussel worden vastgesteld. De EU-Randstadagenda wordt in alle vier de colleges van de Randstadprovincies behandeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Groene Hart prominent op de Europese agenda Randstad | Infrasite

Groene Hart prominent op de Europese agenda Randstad

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met de Strategische EU-Randstadagenda voor 2004-2006. Deze agenda geeft de zes gezamenlijke prioriteiten weer van de vier Randstadprovincies voor de komende twee jaar.

In de EU-Randstadagenda gaat het om de specifieke, gezamenlijke belangen van de provincies in de Randstad. De specifieke Randstad prioriteiten zijn: positionering van de Regio Randstad in Brussel, de kennisinfrastructuur en het concurrentievermogen in de Randstad met het oog op de Lissabonstrategie (het streven van de Europese Commissie om de EU in 2010 de meest dynamische en concurrerende economie van de wereld te laten zijn), de bereikbaarheid, de plattelandsontwikkeling en het regionaal beleid voor de periode 2007-1013 (aanspraak op structuurfondsen).

Het dossier ‘plattelandsontwikkeling’, met daarin o.a. het Groene Hart, is op dit moment het verst gevorderd. Op het gebied van plattelandsontwikkeling brengen de Randstadprovincies de problemen die verbonden zijn met landbouw en plattelandsontwikkeling in de verstedelijkte regio’s in Europa onder de aandacht. Zo organiseert de Regio Randstad, onder leiding van de provincie Zuid-Holland, over dit onderwerp in oktober 2004 een grote Europese Conferentie die samenvalt met een buitengewone vergadering van het Comité van de Regio’s.

Het belang van Europa voor de provincies wordt steeds groter. De provincies willen niet alleen aanspraak blijven maken op de Europese structuurfondsen, maar ook invloed uitoefenen op het tot stand komen van de regels en beleidskaders die in Brussel worden vastgesteld. De EU-Randstadagenda wordt in alle vier de colleges van de Randstadprovincies behandeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland