Nieuwe trefwoordenlijst voor ASVV 2004

Ede – In de trefwoordenlijst van het boek ASVV 2004 van CROW dat vorige maand is verschenen, zit een aantal storende fouten. Alle verwijzingen naar woorden in de hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn niet goed. Iedereen die het boek en de trefwoordenlijst al heeft besteld en ontvangen, krijgt omstreeks 18 mei een geheel nieuwe trefwoordenlijst toegestuurd.

De ASVV bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud: alle benodigde informatie is te vinden in dit standaardwerk. Overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De ASVV is daarom een onmisbaar instrument voor de verkeerskundig ontwerper. Maar ook in handen van de wegbeheerder, de adviseur, de beleidsmedewerker of de jurist biedt dit naslagwerk in veel situaties uitkomst. Of het nu gaat om het ontwikkelen van parkeerbeleid of de aanleg van een fietspad of busbaan, om openbare verlichting of bewegwijzering, om bijzonderheden over wet- en regelgeving of achtergronden van het landelijk mobiliteitsbeleid: voor dit soort gegevens loont het altijd de ASVV te raadplegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW