Inspraakperiode Plusstroken A12 Utrecht – Maarsbergen

Den Haag – Tot en met 7 juni 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en MER plusstroken en extra rijstroken A12 Utrecht – Maarsbergen en de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Op grond daarvan kan tot en met 7 juni 2004 worden ingesproken op de inhoud van bovengenoemde besluiten en kunnen opmerkingen op de inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit omvat in beide richtingen de aanleg van:
– een vierde rijstrook aan de middenbermzijde op het traject Utrecht – Bunnik
– een derde rijstrook en een plusstrook aan de middenbermzijde op het traject Bunnik – Driebergen
– een plusstrook aan de linkerzijde van de baan op het traject Driebergen – Maarsbergen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraakperiode Plusstroken A12 Utrecht – Maarsbergen | Infrasite

Inspraakperiode Plusstroken A12 Utrecht – Maarsbergen

Den Haag – Tot en met 7 juni 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en MER plusstroken en extra rijstroken A12 Utrecht – Maarsbergen en de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Op grond daarvan kan tot en met 7 juni 2004 worden ingesproken op de inhoud van bovengenoemde besluiten en kunnen opmerkingen op de inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit omvat in beide richtingen de aanleg van:
– een vierde rijstrook aan de middenbermzijde op het traject Utrecht – Bunnik
– een derde rijstrook en een plusstrook aan de middenbermzijde op het traject Bunnik – Driebergen
– een plusstrook aan de linkerzijde van de baan op het traject Driebergen – Maarsbergen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat