Verschuiving Rottekade niet alleen door droogte

Den Haag – De verschuiving van de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam op 31 augustus 2003 is niet louter veroorzaakt door verdroging van de kade. Dat concludeert onderzoeksbureau GeoDelft.

De extreme droogte van de zomer van 2003 heeft wel een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast hebben de aanwezigheid van een kademuur in de veengrond en de aanleg van een waterpartij invloed gehad. De droogte heeft ervoor gezorgd dat het gewicht van de kade afnam en het veen kromp en vervormde. Door de kademuur en de aanleg van de waterpartij daalde het grondwaterpeil verder. Vervolgens is een scheur in de kade ontstaan. De scheur is volgelopen met water uit de tussenboezem, waarna de kade is bezweken.

De verschuiving van de Rottekade had geen grote gevolgen, maar heeft het Hoogheemraadschap van Schieland wel gealarmeerd. Uit inspectie van de 200 kilometer veendijk in het gebied kwam naar voren dat 63 kilometer veendijk een verhoogd risico heeft. Het hoogheemraadschap gaat deze stukken nader onderzoeken en zo nodig versterken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen