Kans op realisatie A4 en andere projecten West-Brabant

‘s-Hertogenbosch – Het ontwikkelingsprogramma voor West-Brabant is door gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ontwikkeling) gepresenteerd tijdens een conferentie van het ministerie van VROM in Schiedam. Het ontwikkelingsprogramma is de Brabantse bijdrage aan een lijst voorbeeldprojecten voor ontwikkelingsplanologie die het ministerie opneemt in de nota Ruimte. Het ontwikkelingsprogramma voor West-Brabant bestaat uit de A4-Zuid, het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, Spoorhaven Roosendaal, de glastuinbouwlocatie West-Brabant, de Bergse haven in Bergen op Zoom en de stedelijke transformatiezone Breda. Het is de bedoeling dat de projecten in de periode na 2005 tot uitvoering worden gebracht. Daarmee kunnen het Rijk, de provincie, de gemeenten en overige betrokken partijen ervaringen opdoen in het ontwikkelen en uitvoeren van belangrijke regionale projecten. Het ontwikkelen van een regionaal financieel instrumentarium is daarbij belangrijk.

West-Brabant is een bijzondere regio, gelegen tussen twee wereldhavens, Rotterdam en Antwerpen en met een potentiële internationale verbindingsweg, de A4. Dat schept kansen en bijzondere vraagstukken. Daarnaast zijn er projecten die voor de gemeenten van groot belang zijn in verband met hun toekomstige ontwikkeling en rol in de regio. Deze projecten en hun onderlinge samenhang vormen de grondslag van het ontwikkelingsprogramma West-Brabant. Het ontwikkelingsprogramma West-Brabant zal centraal staan tijdens het werkbezoek van minister Dekkers van VROM aan de provincie op 17 mei 2004.

In veel gevallen is de uitvoering van deze majeure projecten al voorbereid of vergevorderd. Maar het gaat om projecten die door de individuele gemeenten alleen niet te realiseren zijn. Samenwerking is een noodzaak. Het Rijk, de provincie, de gemeenten, lokale belangenorganisaties en ook bijvoorbeeld het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie, hebben vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor een goede ontwikkeling van West-Brabant, afgesproken te zoeken naar fondsen en instrumenten die op regionaal niveau kunnen worden ingezet.

projecten
De A4-Zuid is de ontbrekende schakel tussen Dinteloord-Bergen op Zoom in de internationale verbinding Rotterdam-Antwerpen. De aanleg van deze “missing link” is van vitaal belang voor de goederenstroom tussen beide wereldhavens, de ontsluiting van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, de ontlasting van de A16/A17 en een goede bereikbaarheid van de Zeeuwse Westerschelde Container Terminal

Het project Moerdijkse Hoek behelst de aanleg van een vernieuwend en duurzaam bovenregionaal grootschalig bedrijventerrein van 600 hectare in West-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft zich voor nut en noodzaak van het bedrijventerrein uitgesproken. Ook het Rijk noemt in de Nota Ruimte Moerdijkse Hoek een topproject.

De glastuinbouw is een economisch kansrijke sector die, ook in Brabant, veel werkgelegenheid biedt. In West-Brabant wordt gezocht naar een glastuinbouwgebied van 150-200 hectare netto glas om ondernemers de kans te geven door te groeien en glastuinbouwcomplexen op minder gewenste locaties te saneren. Er wordt onderzocht een agro-industrieel complex te Dinteloord in samenhang met glastuinbouw ontwikkeld kan worden.

Het terrein SpoorHaven ligt aan de noordwestelijke rand van Roosendaal. Het is een terrein van 100 hectare, bestaand uit een spooremplacement en een bedrijventerrein. Het doel is dit gebied te ontwikkelen tot een hoogwaardig deel van het stadscentrum van Roosendaal met 2000 woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijke voorzieningen en andere faciliteiten. Dat ambitieuze plan maakt de verplaatsing van het bestaande goederenemplacement nodig.

De Geertruidapolder is een bedrijventerrein tussen het historische stadscentrum van Bergen op Zoom en de voormalige Oosterschelde. Het doel is dit ten dele marginale bedrijventerrein te ontwikkelen tot een hoogwaardig woongebied waar ook de toeristisch-recreatieve potenties van Bergen op Zoom tot ontwikkeling komen. Voorwaarde voor het slagen van dit ambitieuze project is onder meer de verplaatsing van Nedalco.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Kans op realisatie A4 en andere projecten West-Brabant | Infrasite

Kans op realisatie A4 en andere projecten West-Brabant

‘s-Hertogenbosch – Het ontwikkelingsprogramma voor West-Brabant is door gedeputeerde Paul Rüpp (Ruimtelijke Ontwikkeling) gepresenteerd tijdens een conferentie van het ministerie van VROM in Schiedam. Het ontwikkelingsprogramma is de Brabantse bijdrage aan een lijst voorbeeldprojecten voor ontwikkelingsplanologie die het ministerie opneemt in de nota Ruimte. Het ontwikkelingsprogramma voor West-Brabant bestaat uit de A4-Zuid, het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, Spoorhaven Roosendaal, de glastuinbouwlocatie West-Brabant, de Bergse haven in Bergen op Zoom en de stedelijke transformatiezone Breda. Het is de bedoeling dat de projecten in de periode na 2005 tot uitvoering worden gebracht. Daarmee kunnen het Rijk, de provincie, de gemeenten en overige betrokken partijen ervaringen opdoen in het ontwikkelen en uitvoeren van belangrijke regionale projecten. Het ontwikkelen van een regionaal financieel instrumentarium is daarbij belangrijk.

West-Brabant is een bijzondere regio, gelegen tussen twee wereldhavens, Rotterdam en Antwerpen en met een potentiële internationale verbindingsweg, de A4. Dat schept kansen en bijzondere vraagstukken. Daarnaast zijn er projecten die voor de gemeenten van groot belang zijn in verband met hun toekomstige ontwikkeling en rol in de regio. Deze projecten en hun onderlinge samenhang vormen de grondslag van het ontwikkelingsprogramma West-Brabant. Het ontwikkelingsprogramma West-Brabant zal centraal staan tijdens het werkbezoek van minister Dekkers van VROM aan de provincie op 17 mei 2004.

In veel gevallen is de uitvoering van deze majeure projecten al voorbereid of vergevorderd. Maar het gaat om projecten die door de individuele gemeenten alleen niet te realiseren zijn. Samenwerking is een noodzaak. Het Rijk, de provincie, de gemeenten, lokale belangenorganisaties en ook bijvoorbeeld het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie, hebben vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor een goede ontwikkeling van West-Brabant, afgesproken te zoeken naar fondsen en instrumenten die op regionaal niveau kunnen worden ingezet.

projecten
De A4-Zuid is de ontbrekende schakel tussen Dinteloord-Bergen op Zoom in de internationale verbinding Rotterdam-Antwerpen. De aanleg van deze “missing link” is van vitaal belang voor de goederenstroom tussen beide wereldhavens, de ontsluiting van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, de ontlasting van de A16/A17 en een goede bereikbaarheid van de Zeeuwse Westerschelde Container Terminal

Het project Moerdijkse Hoek behelst de aanleg van een vernieuwend en duurzaam bovenregionaal grootschalig bedrijventerrein van 600 hectare in West-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft zich voor nut en noodzaak van het bedrijventerrein uitgesproken. Ook het Rijk noemt in de Nota Ruimte Moerdijkse Hoek een topproject.

De glastuinbouw is een economisch kansrijke sector die, ook in Brabant, veel werkgelegenheid biedt. In West-Brabant wordt gezocht naar een glastuinbouwgebied van 150-200 hectare netto glas om ondernemers de kans te geven door te groeien en glastuinbouwcomplexen op minder gewenste locaties te saneren. Er wordt onderzocht een agro-industrieel complex te Dinteloord in samenhang met glastuinbouw ontwikkeld kan worden.

Het terrein SpoorHaven ligt aan de noordwestelijke rand van Roosendaal. Het is een terrein van 100 hectare, bestaand uit een spooremplacement en een bedrijventerrein. Het doel is dit gebied te ontwikkelen tot een hoogwaardig deel van het stadscentrum van Roosendaal met 2000 woningen, bedrijfsruimten, maatschappelijke voorzieningen en andere faciliteiten. Dat ambitieuze plan maakt de verplaatsing van het bestaande goederenemplacement nodig.

De Geertruidapolder is een bedrijventerrein tussen het historische stadscentrum van Bergen op Zoom en de voormalige Oosterschelde. Het doel is dit ten dele marginale bedrijventerrein te ontwikkelen tot een hoogwaardig woongebied waar ook de toeristisch-recreatieve potenties van Bergen op Zoom tot ontwikkeling komen. Voorwaarde voor het slagen van dit ambitieuze project is onder meer de verplaatsing van Nedalco.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant