CBS: 2003 slecht jaar voor industrie en bouwnijverheid

Heerlen – De krimp van de Nederlandse economie in 2003 (–0,7 procent) is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ongunstige resultaten van de bedrijven in de industrie, de bouwnijverheid, de delfstoffenwinning en de landbouw.

Elektrotechnische industrie zwaar onder druk
De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in 2003 in volume 2,2 procent kleiner dan in 2002. Daarmee drukken zij de groei van de Nederlandse economie met 0,6 procentpunt.

Bedrijven in de industrie hebben 2,3 procent minder geproduceerd dan in 2002. Hiermee is 2003 voor de industrie het slechtste jaar sinds 1993. Vooral in de elektrotechnische industrie gaat het slecht. Het productievolume is in 2003 6 procent kleiner dan in 2002. Hier staat vooral de afzet in het buitenland onder druk.

Malaise in de bouw
Ook voor de producenten van meubelen, hout- en bouwmaterialen was 2003 een slecht jaar. De productiekrimp is onder meer het gevolg van de malaise in de bouwnijverheid. Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalt het productievolume in de bouw met bijna 4 procent. Veel opdrachtgevers hebben hun bouwplannen uitgesteld. Voor de kantorenbouw is dit te wijten aan het recordaantal vierkante meters dat leegstaat. De oplevering van slechts 60 duizend nieuwbouwwoningen in 2003 is een historisch dieptepunt voor de woningbouw. Een van de oorzaken van deze geringe bouwactiviteit is het aflopen van het Vinex-bouwprogramma.

Tegenvallende oogsten
Boeren hebben in 2003 minder geproduceerd. Oorzaken zijn de tegenvallende aardappeloogst door de droge warme zomer en de dalende aanvoer van snijbloemen door de afname van het areaal. Door de uitbraak van de vogelpest is veel minder pluimvee geproduceerd.

Groei in aardolie- en chemische industrie
De aardolie-industrie en bedrijven in de chemische industrie hebben het in 2003 goed gedaan. Het productievolume is met 4,4 procent gestegen. De grootste bijdrage aan deze groei is geleverd door de aardolieraffinaderijen, de petrochemische bedrijven en de mest- en stikstofindustrie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS