Sterke daling werknemers in bouwnijverheid

Gouda – De omvang van het aantal werknemers is vanaf het eerste kwartaal 2002 tot en met het eerste kwartaal 2004 aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

De daling voor de totale werkgelegenheid en voor bouwplaatspersoneel is afgezien van het seizoenspatroon opgetreden in de hele beschreven periode. De cijfers voor het Uitvoerend Technisch en Administratief personeel vertonen in 2002 en begin 2003 nog een lichte stijging en dalen daarna.

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid moet naast omvang van personeel worden gekeken naar het aantal vacatures en de werkloosheid. De werkloosheidscijfers gelden voor het totale bouwplaatspersoneel. Eind maart 2004 waren iets meer dan 188.000 werknemers actief in de bouwnijverheid ten opzichte van 202.000 werknemers eind maart 2002. De werkgelegenheid is bij het UTA-personeel gedaald met 1,5% en bij het bouwplaatspersoneel daalde de werkgelegenheid met 8,5%. De werkloosheid verdubbelde in dezelfde periode.
Het aantal vacatures is snel gedaald: eind maart 2004 was dit nog maar één vijfde van het aantal van 2002. Bij bouwplaatspersoneel is het aantal vacatures zelfs minder dan één tiende van 2002.

Op grond van de ontwikkeling van het aantal vacatures verwacht het EIB geen snelle omslag in de dalende trend van de werkgelegenheid.
Het arbeidspotentieel, de som van de werknemers en de werklozen, verschilde in 2003 niet veel van dat in 2002. In 2004 is het arbeidspotentieel bijna 4% minder dan in 2002. Voor een deel komt dit doordat de duur van een werkloosheidsuitkering beperkt is, maar het is ook aannemelijk dat ontslagen bouwwerknemers werk hebben gevonden buiten de bouw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB