Voorjaarsnota: Ook bouw draagt bij

Den Haag – Het kabinet streeft voor 2004 naar een begrotingstekort van 2,9%. Om het tekort onder de 3% te brengen, heeft het kabinet extra maatregelen genomen ter grootte van 2,9 miljard euro. Dat staat in de Voorjaarsnota.

De maatregelen in de Voorjaarsnota zijn erop gericht de economie en de koopkracht niet aan te tasten. De prioriteiten van het kabinet worden ontzien. Het gaat voor wat de bouw betreft om de volgende maatregelen:

– De bouwbudgetten worden gekort met bijna 150 miljoen, omdat doelmatiger aanbesteden mogelijk is.

– Bij de gunning van de Betuweroute heeft zich een meevaller voorgedaan van 150 miljoen.

– De boetes die zijn opgelegd door de NMa leveren 100 miljoen op.

Minister Zalm (Financiën) heeft de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Financiën

Voorjaarsnota: Ook bouw draagt bij | Infrasite

Voorjaarsnota: Ook bouw draagt bij

Den Haag – Het kabinet streeft voor 2004 naar een begrotingstekort van 2,9%. Om het tekort onder de 3% te brengen, heeft het kabinet extra maatregelen genomen ter grootte van 2,9 miljard euro. Dat staat in de Voorjaarsnota.

De maatregelen in de Voorjaarsnota zijn erop gericht de economie en de koopkracht niet aan te tasten. De prioriteiten van het kabinet worden ontzien. Het gaat voor wat de bouw betreft om de volgende maatregelen:

– De bouwbudgetten worden gekort met bijna 150 miljoen, omdat doelmatiger aanbesteden mogelijk is.

– Bij de gunning van de Betuweroute heeft zich een meevaller voorgedaan van 150 miljoen.

– De boetes die zijn opgelegd door de NMa leveren 100 miljoen op.

Minister Zalm (Financiën) heeft de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Financiën