Inspraak op plannen voor A12 Utrecht – Maarsber

Den Haag – Belanghebbenden kunnen tot 7 juni 2004 het ontwerp-wegaanpassingsbesluit voor de A12 tussen Utrecht en Maarsbergen inzien. Hierin staat beschreven welke plannen Verkeer en Waterstaat heeft met dit deel van de A12. In grote lijnen gaat het om de aanleg van plusstroken en extra rijstroken. Een plusstrook is een extra rijstrook die alleen open gaat op drukke momenten, bijvoorbeeld tijdens de spits.

De A12 vanuit Utrecht richting Duitse grens is een belangrijke verbinding tussen de randstad en het oosten van ons land. Door de grote verkeersdrukte ontstaan op het traject tussen Utrecht en Maarsbergen vaak files. Om deze terug te dringen wil Verkeer en Waterstaat een aantal forse maatregelen nemen. Het plan is om op het traject Utrecht-Bunnik in beide richtingen een extra rijstrook aanleggen. Tussen Bunnik en Driebergen zijn in beide richtingen een extra rijstrook en een plusstrook gepland. De plusstrook zal dan doorlopen van Driebergen naar Maarsbergen. Tot slot wil VenW de aansluitingen Bunnik, Driebergen, Maarn en Maarsbergen aanpassen.

Andere maatregelen zijn het vervangen van een groot deel van de viaducten en tunnels, het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, zoals geluidsschermen, en de aanleg van een ecoduct over de A12 en het spoor Utrecht-Arnhem, een faunapasage in het Kromme Rijngebied en van dassentunnels en tunnels voor klein wild.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project, de gevolgen ervan, een aantal geografische kaarten en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen die voor de uitvoering nodig zijn. Daarnaast is een milieu-effectrapportage (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven. De stukken liggen onder meer ter inzage in de gemeentehuizen en bibliotheken van de gemeenten Utrecht, Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Bunnik, Zeist en Doorn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Inspraak op plannen voor A12 Utrecht – Maarsber | Infrasite

Inspraak op plannen voor A12 Utrecht – Maarsber

Den Haag – Belanghebbenden kunnen tot 7 juni 2004 het ontwerp-wegaanpassingsbesluit voor de A12 tussen Utrecht en Maarsbergen inzien. Hierin staat beschreven welke plannen Verkeer en Waterstaat heeft met dit deel van de A12. In grote lijnen gaat het om de aanleg van plusstroken en extra rijstroken. Een plusstrook is een extra rijstrook die alleen open gaat op drukke momenten, bijvoorbeeld tijdens de spits.

De A12 vanuit Utrecht richting Duitse grens is een belangrijke verbinding tussen de randstad en het oosten van ons land. Door de grote verkeersdrukte ontstaan op het traject tussen Utrecht en Maarsbergen vaak files. Om deze terug te dringen wil Verkeer en Waterstaat een aantal forse maatregelen nemen. Het plan is om op het traject Utrecht-Bunnik in beide richtingen een extra rijstrook aanleggen. Tussen Bunnik en Driebergen zijn in beide richtingen een extra rijstrook en een plusstrook gepland. De plusstrook zal dan doorlopen van Driebergen naar Maarsbergen. Tot slot wil VenW de aansluitingen Bunnik, Driebergen, Maarn en Maarsbergen aanpassen.

Andere maatregelen zijn het vervangen van een groot deel van de viaducten en tunnels, het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, zoals geluidsschermen, en de aanleg van een ecoduct over de A12 en het spoor Utrecht-Arnhem, een faunapasage in het Kromme Rijngebied en van dassentunnels en tunnels voor klein wild.

Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit bevat een beschrijving van het project, de gevolgen ervan, een aantal geografische kaarten en aanvragen voor vergunningen en ontheffingen die voor de uitvoering nodig zijn. Daarnaast is een milieu-effectrapportage (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven. De stukken liggen onder meer ter inzage in de gemeentehuizen en bibliotheken van de gemeenten Utrecht, Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Bunnik, Zeist en Doorn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat