Jef Pleumeekers aangesteld als directeur SenterNovem

Den Haag – Drs. Jef Pleumeekers (58) is benoemd tot algemeen directeur van SenterNovem, agentschap voor duurzame innovatie.

Jef Pleumeekers was vanaf begin 2000 reeds algemeen directeur van Novem, de Nederlandse organisatie voor energie en milieu. Hij was eerder onder meer in functie als burgemeester van de gemeente Heerlen (1992-2000) en lid van Gedeputeerde Staten van Limburg (1987-1992), waar hij tevens fungeerde als wnd. commissaris van de Koningin.

Het directieteam van SenterNovem bestaat uit de algemeen directeur (drs. Jef Pleumeekers) en drie sectordirecteuren: Innovatie (ir. Willem Zwalve), Energie & Klimaat (ir. Kees van Haastrecht) en Milieu & Leefomgeving (mr. drs. Peter Spijkerman).

SenterNovem, het agentschap voor duurzame innovatie
SenterNovem is ontstaan uit twee agentschappen van het ministerie van Economische Zaken: Senter en Novem. Met deze fusie, per 1 mei 2004, stroomlijnt het ministerie haar agentschappen, wat leidt tot meer transparantie voor doelgroepen en een grotere efficiëntie. In dat kader werd eerder al een aantal opdrachten op het gebied van internationaal zakendoen en exportbevordering vanuit Senter ondergebracht bij de EVD.

SenterNovem bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving en voert overheidsbeleid uit voor ministeries, lagere overheden en de Europese Unie. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen bij het agentschap terecht voor subsidie, kennisuitwisseling, voorlichting, procesbegeleiding en hulp bij het vinden van projectpartners. SenterNovem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in Nederland en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken