Heijmans overhandigde NMa resultaten intern onderzoek

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. maakte 3 mei 2004 bekend dat zij op donderdag 29 april 2004 de resultaten van een intern onderzoek naar de gang van zaken rond concurrentie in de bouwnijverheid in de periode 1998- 2003 aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft overhandigd.

Op 25 februari 2004 heeft Heijmans zich tot de NMa gewend en aangekondigd een onderzoek te zullen starten naar de gang van zaken rond concurrentie bij aanbestedingen bij al haar Nederlandse activiteiten. Dit onderzoek is met de NMa besproken en uitgevoerd met behulp van een forensisch accountant, niet zijnde de accountant van de vennootschap. Doel was voor eens en voor altijd helder te krijgen in welke mate tussen 1998 en 2003 de Mededingingswet is overtreden. In het kader van het onderzoek zijn circa 5000 medewerkers persoonlijk aangeschreven om aan het onderzoek mee te werken en eventuele stukken in te leveren. Daarnaast zijn circa 140 medewerkers gehoord over de structuur van het vooroverleg bij aanbestedingen en is ongeveer 6 terrabite aan digitale bestanden onderzocht. De vragen die zijn gesteld zijn mede gebaseerd op vragenlijsten die de NMa op internet heeft gepubliceerd. Een verslag van alle interviews en het aangetroffen materiaal is 29 april 2004 aan de NMa overhandigd. Op grond van de clementieregelingen kunnen hierover niet meer mededelingen worden gedaan. Verwezen wordt naar de persmededelingen door de NMa.

Heijmans ziet dit interne onderzoek als een belangrijke stap, naast de vele reeds getroffen maatregelen (gedragscode, dossierverklaring, combinatiebeleid), naar een toekomst waarin kansen liggen voor innovatieve bouwondernemingen. De strategie zoals die recent is gepubliceerd ziet Heijmans daarbij als haar keuze om dit doel te bereiken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans overhandigde NMa resultaten intern onderzoek | Infrasite

Heijmans overhandigde NMa resultaten intern onderzoek

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. maakte 3 mei 2004 bekend dat zij op donderdag 29 april 2004 de resultaten van een intern onderzoek naar de gang van zaken rond concurrentie in de bouwnijverheid in de periode 1998- 2003 aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft overhandigd.

Op 25 februari 2004 heeft Heijmans zich tot de NMa gewend en aangekondigd een onderzoek te zullen starten naar de gang van zaken rond concurrentie bij aanbestedingen bij al haar Nederlandse activiteiten. Dit onderzoek is met de NMa besproken en uitgevoerd met behulp van een forensisch accountant, niet zijnde de accountant van de vennootschap. Doel was voor eens en voor altijd helder te krijgen in welke mate tussen 1998 en 2003 de Mededingingswet is overtreden. In het kader van het onderzoek zijn circa 5000 medewerkers persoonlijk aangeschreven om aan het onderzoek mee te werken en eventuele stukken in te leveren. Daarnaast zijn circa 140 medewerkers gehoord over de structuur van het vooroverleg bij aanbestedingen en is ongeveer 6 terrabite aan digitale bestanden onderzocht. De vragen die zijn gesteld zijn mede gebaseerd op vragenlijsten die de NMa op internet heeft gepubliceerd. Een verslag van alle interviews en het aangetroffen materiaal is 29 april 2004 aan de NMa overhandigd. Op grond van de clementieregelingen kunnen hierover niet meer mededelingen worden gedaan. Verwezen wordt naar de persmededelingen door de NMa.

Heijmans ziet dit interne onderzoek als een belangrijke stap, naast de vele reeds getroffen maatregelen (gedragscode, dossierverklaring, combinatiebeleid), naar een toekomst waarin kansen liggen voor innovatieve bouwondernemingen. De strategie zoals die recent is gepubliceerd ziet Heijmans daarbij als haar keuze om dit doel te bereiken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV