CROW: Methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid

Ede – CROW-publicatie 200 ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid’ licht achtergrond, opzet, werking en gebruik toe van deze methode om te bepalen in welke mate een wegdek wegverkeersgeluid reduceert. De publicatie is een herziening van publicatie 133 ‘Het wegdek gecorrigeerd – op akoestische eigenschappen’. Publicatie 133 was een belangrijke en veel gebruikte publicatie om de akoestische eigenschappen van wegdekken vast te leggen.

De methode Cwegdek is in de afgelopen jaren herzien. CROW-publicatie 200 beschrijft de nieuwe methode en schetst de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van publicatie 133. Verder geeft de uitgave aanwijzingen op welke wijze de nieuwe methode moet worden gebruikt in geluidsberekeningen en hoe wegbeheerders en producenten van stille wegdekken de methode kunnen toepassen. Ook de huidige publicatie zal in de komende jaren een belangrijk hulpmiddel zijn voor de toepassing en de verdere ontwikkeling van stille wegdekken. De herziene methode Cwegdek 2002 is inmiddels integraal opgenomen in het Standaard Reken- en Meetvoorschrift 2002 en heeft daarmee een wettelijke status gekregen.

De methode Cwegdek houdt in dat op (minimaal) vijf afzonderlijk aangelegde wegvakken met een zelfde type verharding steeds een reeks Statistical Pass-By (SPB) metingen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt via een microfoon langs de weg het maximale passagegeluid geregistreerd. Per voertuigpassage wordt onderscheid gemaakt naar type voertuig (personenauto dan wel lichte/zware vrachtwagen) en snelheid. Door middeling van de resultaten wordt per voertuigcategorie en snelheid een gemiddelde geluidsreductie bepaald. Uit deze waarden kan vervolgens voor het desbetreffende type wegdek een zogeheten wegdekcorrectie worden afgeleid. Om enig zicht te verkrijgen op de representativiteit van de SPB-metingen, wordt sterk aanbevolen ten minste één Close Proximity (CPX) meting uit te voeren. Hierbij wordt, vanaf een rijdend voertuig, het akoestisch gedrag van een heel wegvak geregistreerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW

CROW: Methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid | Infrasite

CROW: Methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid

Ede – CROW-publicatie 200 ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid’ licht achtergrond, opzet, werking en gebruik toe van deze methode om te bepalen in welke mate een wegdek wegverkeersgeluid reduceert. De publicatie is een herziening van publicatie 133 ‘Het wegdek gecorrigeerd – op akoestische eigenschappen’. Publicatie 133 was een belangrijke en veel gebruikte publicatie om de akoestische eigenschappen van wegdekken vast te leggen.

De methode Cwegdek is in de afgelopen jaren herzien. CROW-publicatie 200 beschrijft de nieuwe methode en schetst de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van publicatie 133. Verder geeft de uitgave aanwijzingen op welke wijze de nieuwe methode moet worden gebruikt in geluidsberekeningen en hoe wegbeheerders en producenten van stille wegdekken de methode kunnen toepassen. Ook de huidige publicatie zal in de komende jaren een belangrijk hulpmiddel zijn voor de toepassing en de verdere ontwikkeling van stille wegdekken. De herziene methode Cwegdek 2002 is inmiddels integraal opgenomen in het Standaard Reken- en Meetvoorschrift 2002 en heeft daarmee een wettelijke status gekregen.

De methode Cwegdek houdt in dat op (minimaal) vijf afzonderlijk aangelegde wegvakken met een zelfde type verharding steeds een reeks Statistical Pass-By (SPB) metingen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt via een microfoon langs de weg het maximale passagegeluid geregistreerd. Per voertuigpassage wordt onderscheid gemaakt naar type voertuig (personenauto dan wel lichte/zware vrachtwagen) en snelheid. Door middeling van de resultaten wordt per voertuigcategorie en snelheid een gemiddelde geluidsreductie bepaald. Uit deze waarden kan vervolgens voor het desbetreffende type wegdek een zogeheten wegdekcorrectie worden afgeleid. Om enig zicht te verkrijgen op de representativiteit van de SPB-metingen, wordt sterk aanbevolen ten minste één Close Proximity (CPX) meting uit te voeren. Hierbij wordt, vanaf een rijdend voertuig, het akoestisch gedrag van een heel wegvak geregistreerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW