AVBB bepleit snelheid voor bedrijven die zich meldden

Gouda – Voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) pleit er bij het kabinet voor dat de bouwbedrijven die zich hebben gemeld bij de NMa, nu snel duidelijkheid krijgen over de afhandeling van het verleden. Dan kunnen zij hun energie weer volledig richten op het eigenlijke werk, waarbij nieuwe verhoudingen en een nieuwe cultuur centraal staan.

Afgelopen zaterdag liep de termijn af waarbinnen bouwbedrijven hun onderlinge afspraken konden melden bij de NMa om aanspraak te kunnen maken op de clementieregeling en geen gevaar te lopen uitgesloten te worden voor toekomstige opdrachten van de overheid.
Vandaag liet de NMa weten dat circa 400 bedrijven gevolg hebben gegeven aan de oproep van het kabinet. Gemeten naar de omzet van de totale (aanbestedings)markt is dit een groot deel van de sector, constateert het AVBB in een eerste reactie. Daarmee hebben bouwbedrijven op forse schaal gevolg gegeven aan de oproep van het AVBB en zijn lidverenigingen.

De keuze om wel of niet te melden, is uiteindelijk een zaak van individuele ondernemingen, beklemtoont het AVBB. Directies zullen hun eigen afwegingen maken. De onduidelijkheid over de juridische gevolgen is mogelijk een oorzaak van terughoudendheid bij een aantal bedrijven. AVBB-voorzitter Brinkman roept deze bedrijven alsnog op zich te melden, in het belang van zichzelf en van de sector als totaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB bepleit snelheid voor bedrijven die zich meldden | Infrasite

AVBB bepleit snelheid voor bedrijven die zich meldden

Gouda – Voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) pleit er bij het kabinet voor dat de bouwbedrijven die zich hebben gemeld bij de NMa, nu snel duidelijkheid krijgen over de afhandeling van het verleden. Dan kunnen zij hun energie weer volledig richten op het eigenlijke werk, waarbij nieuwe verhoudingen en een nieuwe cultuur centraal staan.

Afgelopen zaterdag liep de termijn af waarbinnen bouwbedrijven hun onderlinge afspraken konden melden bij de NMa om aanspraak te kunnen maken op de clementieregeling en geen gevaar te lopen uitgesloten te worden voor toekomstige opdrachten van de overheid.
Vandaag liet de NMa weten dat circa 400 bedrijven gevolg hebben gegeven aan de oproep van het kabinet. Gemeten naar de omzet van de totale (aanbestedings)markt is dit een groot deel van de sector, constateert het AVBB in een eerste reactie. Daarmee hebben bouwbedrijven op forse schaal gevolg gegeven aan de oproep van het AVBB en zijn lidverenigingen.

De keuze om wel of niet te melden, is uiteindelijk een zaak van individuele ondernemingen, beklemtoont het AVBB. Directies zullen hun eigen afwegingen maken. De onduidelijkheid over de juridische gevolgen is mogelijk een oorzaak van terughoudendheid bij een aantal bedrijven. AVBB-voorzitter Brinkman roept deze bedrijven alsnog op zich te melden, in het belang van zichzelf en van de sector als totaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB