NB: Dijk directeur directie Economie en Mobiliteit

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ir. H.H.G. (Herman) Dijk benoemd tot lid van de Directieraad en directeur van de directie Economie en Mobiliteit van de provincie. De heer Dijk is thans waarnemend Directeur-Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De heer Dijk (1955) heeft een HTS-opleiding in de weg- en waterbouwkunde gevolgd en is nadien aan de Technische Universiteit Delft afgestudeerd als civiel ingenieur. Hij is in dienst getreden bij Rijkswaterstaat. Daar is de heer Dijk actief geweest in diverse functies, waaronder directielid van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. In 2000 is hij benoemd tot directeur Water en lid van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat. In 2002 volgde een overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar hij plv. Directeur Generaal Water werd en vanaf 2003 waarnemend Directeur Generaal Water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant