Eerste spitsstrook volgens Spoedwet wegverbreding

Den Haag – Donderdag 29 april 2004 is het besluit over de aanleg van een spitsstrook op de A50 tussen Heteren en Valburg definitief geworden. Dit komt omdat er geen beroepen tegen het besluit zijn ingediend. De spitsstrook is bedoeld om de files op dit traject terug te dringen. Het is de eerste spitsstrook die volgens de procedure van de Spoedwet wegverbreding wordt uitgevoerd.

Afgelopen najaar konden belanghebbenden gedurende zes weken inspreken op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit voor de spitsstrook A50 Heteren – Valburg. Vervolgens is door de minister van Verkeer en Waterstaat het Wegaanpassingsbesluit vastgesteld, zijn de benodigde ontheffing en verkeersbesluiten verleend en startte op 3 maart 2004 de beroepstermijn. Nu het definitieve besluit tot aanleg van de spitsstrook is genomen, kan Rijkswaterstaat vanaf mei een geschikte opdrachtnemer selecteren om de spitsstrook aan te leggen. In september/oktober 2004 starten de werkzaamheden. De spitsstrook zal naar verwachting eind 2004/begin 2005 beschikbaar zijn voor de weggebruiker.

Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens de spitsuren dienst doet als tijdelijke rijstrook. Buiten de spitsuren is de spitsstrook gesloten. De vluchtstrook is dan weer normaal in gebruik. Op de westelijke rijbaan van de A50 tussen de aansluiting Heteren en knooppunt Valburg staan vaak files als gevolg van de verkeersdrukte in combinatie met in- en uitvoegende voertuigen. Dit vormt de aanleiding voor het realiseren van een spitsstrook vanaf de oprit Heteren tot knooppunt Valburg. De huidige situatie op dit gedeelte van de A50 bestaat uit tweemaal twee rijstroken. Er is een maximumsnelheid toegestaan van 120 kilometer per uur. In de nieuwe situatie bestaat de weg in westelijke richting uit twee rijstroken plus een spitsstrook. De spitsstrook begint bij kilometer 158,7 en eindigt bij kilometer 156,4. Tijdens de openstelling van de spitsstrook geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Door de aanleg van de spitsstrook kan het verkeer op dit traject beter doorstromen. Met name voor het verkeer dat vanuit noordelijke richting vanaf de A50 richting de A15 wil is dit gunstig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Eerste spitsstrook volgens Spoedwet wegverbreding | Infrasite

Eerste spitsstrook volgens Spoedwet wegverbreding

Den Haag – Donderdag 29 april 2004 is het besluit over de aanleg van een spitsstrook op de A50 tussen Heteren en Valburg definitief geworden. Dit komt omdat er geen beroepen tegen het besluit zijn ingediend. De spitsstrook is bedoeld om de files op dit traject terug te dringen. Het is de eerste spitsstrook die volgens de procedure van de Spoedwet wegverbreding wordt uitgevoerd.

Afgelopen najaar konden belanghebbenden gedurende zes weken inspreken op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit voor de spitsstrook A50 Heteren – Valburg. Vervolgens is door de minister van Verkeer en Waterstaat het Wegaanpassingsbesluit vastgesteld, zijn de benodigde ontheffing en verkeersbesluiten verleend en startte op 3 maart 2004 de beroepstermijn. Nu het definitieve besluit tot aanleg van de spitsstrook is genomen, kan Rijkswaterstaat vanaf mei een geschikte opdrachtnemer selecteren om de spitsstrook aan te leggen. In september/oktober 2004 starten de werkzaamheden. De spitsstrook zal naar verwachting eind 2004/begin 2005 beschikbaar zijn voor de weggebruiker.

Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens de spitsuren dienst doet als tijdelijke rijstrook. Buiten de spitsuren is de spitsstrook gesloten. De vluchtstrook is dan weer normaal in gebruik. Op de westelijke rijbaan van de A50 tussen de aansluiting Heteren en knooppunt Valburg staan vaak files als gevolg van de verkeersdrukte in combinatie met in- en uitvoegende voertuigen. Dit vormt de aanleiding voor het realiseren van een spitsstrook vanaf de oprit Heteren tot knooppunt Valburg. De huidige situatie op dit gedeelte van de A50 bestaat uit tweemaal twee rijstroken. Er is een maximumsnelheid toegestaan van 120 kilometer per uur. In de nieuwe situatie bestaat de weg in westelijke richting uit twee rijstroken plus een spitsstrook. De spitsstrook begint bij kilometer 158,7 en eindigt bij kilometer 156,4. Tijdens de openstelling van de spitsstrook geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Door de aanleg van de spitsstrook kan het verkeer op dit traject beter doorstromen. Met name voor het verkeer dat vanuit noordelijke richting vanaf de A50 richting de A15 wil is dit gunstig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat