Eén bouworganisatie stap dichterbij

Gouda – De nieuwe, brede belangenbehartigende organisatie voor de bouwsector is een stap dichterbij gekomen. Komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt.

Besturen van het AVBB en de aangesloten lidverenigingen hebben brede steun uitgesproken voor de verdere uitwerking van het voornemen om tot één nieuwe bouworganisatie te komen. Die komt dan in de plaats van de huidige federatieve structuur van AVBB en lidverenigingen.

Doel van de organisatorische verandering is vergroting van de bestuurlijke slagvaardigheid en verhoging van de operationele doelmatigheid en effectiviteit. Er wordt naar gestreefd dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2005 operationeel is.

Binnen enkele weken wordt een interim-bestuur samengesteld dat het voorbereidingsproces zal begeleiden. Dit wordt geleid door mr.drs. L.C. Brinkman. De formele besluitvorming zal later dit jaar plaatsvinden.

Gebleken is dat een klein aantal verenigingen, waaronder de gespecialiseerde aannemers, om hen moverende redenen vooralsnog geen deel zal uitmaken van de nieuwe organisatie. Bekeken zal worden op welke wijze in de toekomst toch op vruchtbare wijze kan worden samengewerkt.

Bij de besluitvorming over toetreding tot de nieuwe vereniging is herkenbaarheid van dienstverlening en belangenbehartiging voor alle aangesloten bedrijven als zwaarwegend punt naar voren gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Eén bouworganisatie stap dichterbij | Infrasite

Eén bouworganisatie stap dichterbij

Gouda – De nieuwe, brede belangenbehartigende organisatie voor de bouwsector is een stap dichterbij gekomen. Komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt.

Besturen van het AVBB en de aangesloten lidverenigingen hebben brede steun uitgesproken voor de verdere uitwerking van het voornemen om tot één nieuwe bouworganisatie te komen. Die komt dan in de plaats van de huidige federatieve structuur van AVBB en lidverenigingen.

Doel van de organisatorische verandering is vergroting van de bestuurlijke slagvaardigheid en verhoging van de operationele doelmatigheid en effectiviteit. Er wordt naar gestreefd dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2005 operationeel is.

Binnen enkele weken wordt een interim-bestuur samengesteld dat het voorbereidingsproces zal begeleiden. Dit wordt geleid door mr.drs. L.C. Brinkman. De formele besluitvorming zal later dit jaar plaatsvinden.

Gebleken is dat een klein aantal verenigingen, waaronder de gespecialiseerde aannemers, om hen moverende redenen vooralsnog geen deel zal uitmaken van de nieuwe organisatie. Bekeken zal worden op welke wijze in de toekomst toch op vruchtbare wijze kan worden samengewerkt.

Bij de besluitvorming over toetreding tot de nieuwe vereniging is herkenbaarheid van dienstverlening en belangenbehartiging voor alle aangesloten bedrijven als zwaarwegend punt naar voren gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB