EIB: Sterke daling aantal werknemers bouwnijverheid

Amsterdam – De omvang van het aantal werknemers is vanaf het eerste kwartaal van 2002 tot en met het eerste kwartaal van 2004 aanzienlijk gedaald. Afgezien van het seizoenpatroon in de werkgelegenheid is deze daling in de hele beschreven periode opgetreden. Dit geldt althans voor de totale werkgelegenheid en die van het bouwplaatspersoneel. Het Uitvoerend Technisch en Administratief personeel vertoont in 2002 en begin 2003 nog een lichte stijging maar daalt daarna.

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid moet behalve naar de omvang van het personeel gekeken worden naar het aantal vacatures en de werkloosheid. Voor het afgelopen kwartaal (het eerste kwartaal van 2004) worden deze gegevens vergeleken met die van het eerste kwartaal van 2002 en 2003. De werkloosheidscijfers zijn alleen bekend voor het totale bouwplaatspersoneel, terwijl de gegevens over werkgelegenheid en vacatures zijn uitgesplitst naar bouwplaats- en UTA-personeel.

Eind maart 2004 waren iets meer dan 188.000 werknemers actief in de bouwnijverheid. Eind maart 2002 waren dit er nog bijna 202.000. In twee jaar tijd is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid met bijna 7 procent gedaald. Bij het UTA-personeel is de daling met bijna 1,5 % veel lager dan bij het bouwplaatspersoneel (ruim 8,5 %) .In dezelfde periode verdubbelde de werkloosheid in de bouwnijverheid. Het aantal vacatures daalde zeer snel. Eind maart 2004 was dit nog maar minder dan één vijfde van het aantal van twee jaar daarvoor. Bij het bouwplaatspersoneel is het aantal vacatures zelfs minder dan één tiende van dat in 2002.
Eind maart 2002 waren er voor iedere werkloze ruim 2 vacatures. In 2004 is deze situatie compleet omgekeerd en zijn er voor iedere vacature meer dan 4 werklozen. Op grond van de ontwikkeling van het aantal vacatures is geen snelle omslag in de dalende trend van de werkgelegenheid te verwachten.
Uit de cijfers blijkt ook, dat het arbeidspotentieel voor de bouwnijverheid (de som van de werknemers en de werklozen) in 2003 nog niet veel verschilt van dat in 2002. In 2004 is het arbeidspotentieel echter bijna 4 procent (ruim 7.500 mensen) minder dan in 2002. Deze daling wordt voor een gedeelte verklaard uit het feit, dat de duur van een werkloosheidsuitkering beperkt is. Het is echter ook aannemelijk, dat werknemers die in de bouw zijn ontslagen werk buiten de bouw hebben gevonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Sterke daling aantal werknemers bouwnijverheid | Infrasite

EIB: Sterke daling aantal werknemers bouwnijverheid

Amsterdam – De omvang van het aantal werknemers is vanaf het eerste kwartaal van 2002 tot en met het eerste kwartaal van 2004 aanzienlijk gedaald. Afgezien van het seizoenpatroon in de werkgelegenheid is deze daling in de hele beschreven periode opgetreden. Dit geldt althans voor de totale werkgelegenheid en die van het bouwplaatspersoneel. Het Uitvoerend Technisch en Administratief personeel vertoont in 2002 en begin 2003 nog een lichte stijging maar daalt daarna.

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid moet behalve naar de omvang van het personeel gekeken worden naar het aantal vacatures en de werkloosheid. Voor het afgelopen kwartaal (het eerste kwartaal van 2004) worden deze gegevens vergeleken met die van het eerste kwartaal van 2002 en 2003. De werkloosheidscijfers zijn alleen bekend voor het totale bouwplaatspersoneel, terwijl de gegevens over werkgelegenheid en vacatures zijn uitgesplitst naar bouwplaats- en UTA-personeel.

Eind maart 2004 waren iets meer dan 188.000 werknemers actief in de bouwnijverheid. Eind maart 2002 waren dit er nog bijna 202.000. In twee jaar tijd is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid met bijna 7 procent gedaald. Bij het UTA-personeel is de daling met bijna 1,5 % veel lager dan bij het bouwplaatspersoneel (ruim 8,5 %) .In dezelfde periode verdubbelde de werkloosheid in de bouwnijverheid. Het aantal vacatures daalde zeer snel. Eind maart 2004 was dit nog maar minder dan één vijfde van het aantal van twee jaar daarvoor. Bij het bouwplaatspersoneel is het aantal vacatures zelfs minder dan één tiende van dat in 2002.
Eind maart 2002 waren er voor iedere werkloze ruim 2 vacatures. In 2004 is deze situatie compleet omgekeerd en zijn er voor iedere vacature meer dan 4 werklozen. Op grond van de ontwikkeling van het aantal vacatures is geen snelle omslag in de dalende trend van de werkgelegenheid te verwachten.
Uit de cijfers blijkt ook, dat het arbeidspotentieel voor de bouwnijverheid (de som van de werknemers en de werklozen) in 2003 nog niet veel verschilt van dat in 2002. In 2004 is het arbeidspotentieel echter bijna 4 procent (ruim 7.500 mensen) minder dan in 2002. Deze daling wordt voor een gedeelte verklaard uit het feit, dat de duur van een werkloosheidsuitkering beperkt is. Het is echter ook aannemelijk, dat werknemers die in de bouw zijn ontslagen werk buiten de bouw hebben gevonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB