Aantal doden op overwegen fors toegenomen

Den Haag – Het aantal doden op spoorwegovergangen is vorig jaar fors toegenomen. In 2003 vielen 28 doden te betreuren tegen 17 in 2002. Sinds 1999 was er juist sprake van een daling van het aantal slachtoffers. Dit staat in het deze week verschenen jaarbericht 2003 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

De inspectie pleit ervoor dat het veiliger maken van overwegen met kracht wordt voortgezet. Hiervoor is een programma opgesteld dat tot 2010 loopt. De afgelopen twaalf jaar zijn ongeveer 400 mensen op overwegen omgekomen. Of de stijging van het aantal slachtoffers in 2003 een trendbreuk is, weeet de IVW nog niet.

De IVW richt zich op het terrein van verkeer, vervoer en water en houdt toezicht op de veiligheid, de bescherming van het leefmilieu en goede arbeidsomstandigheden. Het jaar 2003 is het eerste jaar waarin de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het spoor aan de IVW is opgedragen.

Er vielen in 2003 geen doden onder treinreizigers, maar het aantal gewonden was mede als gevolg van ongelukken in Gilze-Rijen en Roermond opmerkelijk hoog: 123 van wie 21 ernstig. Het jaar daarvoor vielen bij treinongelukken 87 gewonden. Onder het personeel verongelukten in 2003 een machinist, een rangeerder en een baanwerker.

Botsingen zijn in de meeste gevallen het gevolg van het door rood sein rijden. Daarom is met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld om het door rood rijden terug te dringen. Ook wordt onderzocht op welke wijze, los van menselijk falen, het beveiligingssysteem kan worden verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aantal doden op overwegen fors toegenomen | Infrasite

Aantal doden op overwegen fors toegenomen

Den Haag – Het aantal doden op spoorwegovergangen is vorig jaar fors toegenomen. In 2003 vielen 28 doden te betreuren tegen 17 in 2002. Sinds 1999 was er juist sprake van een daling van het aantal slachtoffers. Dit staat in het deze week verschenen jaarbericht 2003 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

De inspectie pleit ervoor dat het veiliger maken van overwegen met kracht wordt voortgezet. Hiervoor is een programma opgesteld dat tot 2010 loopt. De afgelopen twaalf jaar zijn ongeveer 400 mensen op overwegen omgekomen. Of de stijging van het aantal slachtoffers in 2003 een trendbreuk is, weeet de IVW nog niet.

De IVW richt zich op het terrein van verkeer, vervoer en water en houdt toezicht op de veiligheid, de bescherming van het leefmilieu en goede arbeidsomstandigheden. Het jaar 2003 is het eerste jaar waarin de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het spoor aan de IVW is opgedragen.

Er vielen in 2003 geen doden onder treinreizigers, maar het aantal gewonden was mede als gevolg van ongelukken in Gilze-Rijen en Roermond opmerkelijk hoog: 123 van wie 21 ernstig. Het jaar daarvoor vielen bij treinongelukken 87 gewonden. Onder het personeel verongelukten in 2003 een machinist, een rangeerder en een baanwerker.

Botsingen zijn in de meeste gevallen het gevolg van het door rood sein rijden. Daarom is met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld om het door rood rijden terug te dringen. Ook wordt onderzocht op welke wijze, los van menselijk falen, het beveiligingssysteem kan worden verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat