Economische kracht Brabant erkend in nota Ruimte

‘s-Hertogenbosch – De positie van de provincie Noord-Brabant als een van de meest krachtige en op innovatie gerichte delen van Nederland wordt in de nota Ruimte erkend. De provincie zal zich, vanuit die erkenning, sterk maken om een bijdrage te leveren aan het doel van de nota Ruimte. Het gaat dan primair om het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dat is het standpunt van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de nota Ruimte.

Het college van GS wil echter op enkele punten aanvullende stappen zetten. Dat geldt dan vooral de aanleg van de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, de ontbrekende schakel in de route tussen Amsterdam en Antwerpen.
De nota Ruimte erkent naast de regio Eindhoven, Zuidoost-Brabant als brainport, een op innovatie en technologie gerichte zone van grote economische dynamiek. Eindhoven/Zuidoost-Brabant staat daarmee op gelijke hoogte met de mainports Rotterdam (haven) en Amsterdam (Schiphol). De kenniseconomie van de regio is van een zo groot belang dat het Rijk, de gemeenten en de provincie deze kansen voor het gebied gezamenlijk zullen oppakken.

Brabantstad
Ook de positie van Brabantstad, het samenwerkingsverband van Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en de provincie vindt als pendant van de Randstad erkenning. Het tweede stedelijke netwerk in Nederland, Brabantstad, is als zodanig ook opgenomen in de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte. Er komt een structureel overleg tussen de bestuurders van Brabantstad en het Rijk. Daarnaast wil het Rijk met Brabantstad op korte termijn een projectenvelop opstellen. Een projectenvelop is een integraal pakket waarin afspraken worden gemaakt over financiering en uitvoering.

A4-Zuid
De provincie Noord-Brabant is tevreden met de vaststelling van het Rijk dat de A4, die loopt van Rotterdam naar Antwerpen, een belangrijke verbinding is die tot de hoofdinfrastructuur van Nederland gerekend wordt. Dat blijkt uit tekst en kaartmateriaal van de nota Ruimte. Het college maakt zich zorgen over het feit dat de financiering van de aanleg van het ontbrekende deel in Brabant op de lange termijn wordt geschoven. Gedeputeerde Staten zijn dan ook van mening dat de aanleg van die laatste ontbrekende schakel in de internationale route tussen Rotterdam en Antwerpen, de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, op korte termijn noodzakelijk is om de groeiende goederenstroom tussen vooral de beide havensteden op te vangen. Er doen zich nu al knelpunten in de verbinding voor en die problemen zullen al maar toenemen. Gedeputeerde Staten zijn bereid om initiatieven te nemen om de voorfinanciering van de aanleg van de noodzakelijke verbindingsweg mogelijk te maken. Het college wil daarover met minister Peijs overleggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Economische kracht Brabant erkend in nota Ruimte | Infrasite

Economische kracht Brabant erkend in nota Ruimte

‘s-Hertogenbosch – De positie van de provincie Noord-Brabant als een van de meest krachtige en op innovatie gerichte delen van Nederland wordt in de nota Ruimte erkend. De provincie zal zich, vanuit die erkenning, sterk maken om een bijdrage te leveren aan het doel van de nota Ruimte. Het gaat dan primair om het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dat is het standpunt van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de nota Ruimte.

Het college van GS wil echter op enkele punten aanvullende stappen zetten. Dat geldt dan vooral de aanleg van de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, de ontbrekende schakel in de route tussen Amsterdam en Antwerpen.
De nota Ruimte erkent naast de regio Eindhoven, Zuidoost-Brabant als brainport, een op innovatie en technologie gerichte zone van grote economische dynamiek. Eindhoven/Zuidoost-Brabant staat daarmee op gelijke hoogte met de mainports Rotterdam (haven) en Amsterdam (Schiphol). De kenniseconomie van de regio is van een zo groot belang dat het Rijk, de gemeenten en de provincie deze kansen voor het gebied gezamenlijk zullen oppakken.

Brabantstad
Ook de positie van Brabantstad, het samenwerkingsverband van Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en de provincie vindt als pendant van de Randstad erkenning. Het tweede stedelijke netwerk in Nederland, Brabantstad, is als zodanig ook opgenomen in de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte. Er komt een structureel overleg tussen de bestuurders van Brabantstad en het Rijk. Daarnaast wil het Rijk met Brabantstad op korte termijn een projectenvelop opstellen. Een projectenvelop is een integraal pakket waarin afspraken worden gemaakt over financiering en uitvoering.

A4-Zuid
De provincie Noord-Brabant is tevreden met de vaststelling van het Rijk dat de A4, die loopt van Rotterdam naar Antwerpen, een belangrijke verbinding is die tot de hoofdinfrastructuur van Nederland gerekend wordt. Dat blijkt uit tekst en kaartmateriaal van de nota Ruimte. Het college maakt zich zorgen over het feit dat de financiering van de aanleg van het ontbrekende deel in Brabant op de lange termijn wordt geschoven. Gedeputeerde Staten zijn dan ook van mening dat de aanleg van die laatste ontbrekende schakel in de internationale route tussen Rotterdam en Antwerpen, de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, op korte termijn noodzakelijk is om de groeiende goederenstroom tussen vooral de beide havensteden op te vangen. Er doen zich nu al knelpunten in de verbinding voor en die problemen zullen al maar toenemen. Gedeputeerde Staten zijn bereid om initiatieven te nemen om de voorfinanciering van de aanleg van de noodzakelijke verbindingsweg mogelijk te maken. Het college wil daarover met minister Peijs overleggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant