Peijs geeft vervoersbedrijven in grote steden respijt

Den Haag – Gemeentelijke vervoersbedrijven (GVB) in de grote steden krijgen van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat twee jaar uitstel van de aanbestedingsplicht. Omdat de GVB’en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kampen met de specifieke problemen van het railgebonden vervoer, krijgen zij tot 2009 de tijd om de aanbestedingen goed voor te bereiden.

De bewindsvrouw schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat. Volgens de Wet Personenvervoer uit 2000 moet al het stadsvervoer in 2007 in concurrentie worden aanbesteed. De wet voorziet echter in een tijdelijke ontheffingsmogelijkheid van de aanbestedingsplicht voor tram en metro. Dit is destijds zo geregeld omdat was te voorzien dat de GVB-bedrijven meer tijd nodig zouden hebben om zich voor te bereiden. De bedrijven moeten zich losmaken van de gemeenten en zich als zelfstandige speler op de markt kunnen presenteren. Dit lijkt niet binnen de gegeven tijd te lukken. Het GVB Amsterdam en de Rotterdamse RET zijn bijvoorbeeld nog niet extern verzelfstandigd. Ook is de relatie met de overheid, die de vervoersconcessies verleent, nog niet geheel ontvlochten. Van volledig marktconform werken is ook nog geen sprake.

De bedrijven krijgen de extra ruimte van de minister onder de voorwaarde dat verzelfstandiging en ontvlechting in 2007 wel zijn gerealiseerd. De betrokken gemeenten gaan hierin ook een rol spelen. Zij moeten samen met de bedrijven een stappenplan opstellen om te komen tot de gewenste veranderingen. Peijs verlangt daarnaast een tussentijdse toetsing van de wijze waarop de bedrijven zich ontwikkelen tot marktconforme spelers.

Ten aanzien van het streekvervoer ziet Peijs geen aanleiding om van het in 2000 ingezette beleid af te wijken. De plicht tot aanbesteden heeft ertoe geleid dat in het streekvervoer al ‘meer waar voor het geld’ wordt geboden. De Tweede Kamer besluit komend najaar definitief over de aanbestedingen in zowel het GVB- als streekvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat