AVBB: Aan de vooravond van belangrijke besluiten

Gouda – De bouwsector staat aan de vooravond van belangrijke besluiten. Besluiten die van grote invloed zijn op de (nabije) toekomst van de sector.

Eind van de week is het 1 mei. Dan maakt de Nederlandse Mededingingsautoriteit de balans op over de afhandeling van het verleden. Tot die datum kunnen ondernemingen hun betrokkenheid bij verboden afspraken melden en hun administraties overhandigen. Naar verwachting zal het kabinet spoedig daarna laten weten op welke wijze met dit dossier wordt omgegaan. Kan het snel worden gesloten, zoals AVBB-voorzitter Brinkman al meermalen heeft bepleit, of staat ons een (jaren)lange weg met ingewikkelde en tijdrovende juridische procedures te wachten? Het antwoord op deze vraag heeft direct gevolgen voor de noodzakelijke vernieuwing en verdere ontwikkeling van de sector.

In de komende weken zal ook de onlangs ingestelde Regieraad met het werkprogramma naar buiten zal komen. De Raad heeft tot taak aanbevelingen te doen over de gewenste economische structuur van de bouwsector. Geen theoretische studies, maar praktische handreikingen. Daarbij is voor het kabinet één randvoorwaarde duidelijk: de bouw moet ‘een gewone sector’ worden. In de praktijk moet blijken op welke wijze en met welke snelheid bedrijven (en hun opdrachtgevers) historisch gegroeide verhoudingen en culturen aan gewijzigde omstandigheden kunnen aanpassen.

Een derde belangrijk besluit betreft de organisatie van de belangenbehartiging en dienstverlening ten behoeve van de bouwondernemingen. Bestuursleden van AVBB en de erbij aangesloten lidverenigingen bespreken één dezer dagen het voornemen om tot één nieuwe bouworganisatie te komen. Die komt dan in de plaats van de huidige structuur met het AVBB als koepel van 17 verenigingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB