Samen investeren in het Openbaar Vervoer loont

‘s-Hertogenbosch – BrabantStad moet gaan investeren in de OV-netwerken binnen Brabant. Dat levert een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in en rond de grote steden op. Dat is de conclusie van de portefeuillehouders verkeer van Brabantstad (Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond, Eindhoven), het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de provincie) na een studiereis naar Lyon van 15 t/m 17 april 2004.
Een investeringsprogramma voor de korte én lange termijn zal voor de zomer besproken worden met het rijk en de spoorsector. Uitgangspunt is om voor het OV-netwerk BrabantStad een totaal aan regionale investeringen te realiseren van € 50-100 mln. voor 2004-2010. Er wordt onderzocht welke financieringsbronnen beschikbaar zijn.

Alle 7 portefeuillehouders zijn overtuigd van de zin van nauwe bestuurlijke samenwerking. Gezamenlijke financiering is noodzakelijk is om de OV-ambities te bereiken. De bestuurders realiseren zich dat een goede relatie met de vervoerder de gewenste gebiedsgerichte ontwikkeling ten goede komt. BrabantStad gaat haar programma bespreken met het ministerie van Verkeer & Waterstaat, mede gelet op de Nota Mobiliteit die in juni verschijnt. Ook moet het investeringsprogramma OV-netwerk BrabantStad een prominente plek krijgen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2005-2014 dat door het ministerie wordt voorbereid. Daarnaast zal BrabantStad overleg gaan voeren met de spoorsector (NS, Prorail) over de nieuwe dienstregeling (2007 e.v.) voor de treinen op het Brabantse spoornet en de benodigde investeringen op het spoor. Doel is om samen met de spoorsector een pakket aan maatregelen voor te leggen aan minister Peijs. Daarmee wordt invulling gegeven aan de recente afspraak met het kabinet in de Nota Ruimte om BrabantStad te erkennen als het grootste stedelijke netwerk na de RandStad en de bereikbaarheid van BrabantStad te vergroten op (inter)nationale, regionale en lokale schaal.

De portefeuillehouders verkeer & vervoer lieten zich in Lyon informeren door Sytral, de regionale vervoerautoriteit. Doel van de studiereis was om te leren van de ervaringen die in Lyon zijn opgedaan bij het ontwikkelen van een hoogwaardig openbaar vervoersysteem. Het succes van Lyon is vooral te danken aan de organisatie en de manier van financiering van zowel infrastructuur als exploitatie. Een mobiliteitsbelasting maakt grote investeringen in korte tijd mogelijk. Daardoor kan een hoge kwaliteit worden geboden en blijkt het mogelijk om bijvoorbeeld al openbaar vervoer te realiseren vóór de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De uitgangspositie van het openbaar vervoer wordt zo veel beter.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gezamenlijk persbericht BrabantStad

Samen investeren in het Openbaar Vervoer loont | Infrasite

Samen investeren in het Openbaar Vervoer loont

‘s-Hertogenbosch – BrabantStad moet gaan investeren in de OV-netwerken binnen Brabant. Dat levert een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in en rond de grote steden op. Dat is de conclusie van de portefeuillehouders verkeer van Brabantstad (Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond, Eindhoven), het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de provincie) na een studiereis naar Lyon van 15 t/m 17 april 2004.
Een investeringsprogramma voor de korte én lange termijn zal voor de zomer besproken worden met het rijk en de spoorsector. Uitgangspunt is om voor het OV-netwerk BrabantStad een totaal aan regionale investeringen te realiseren van € 50-100 mln. voor 2004-2010. Er wordt onderzocht welke financieringsbronnen beschikbaar zijn.

Alle 7 portefeuillehouders zijn overtuigd van de zin van nauwe bestuurlijke samenwerking. Gezamenlijke financiering is noodzakelijk is om de OV-ambities te bereiken. De bestuurders realiseren zich dat een goede relatie met de vervoerder de gewenste gebiedsgerichte ontwikkeling ten goede komt. BrabantStad gaat haar programma bespreken met het ministerie van Verkeer & Waterstaat, mede gelet op de Nota Mobiliteit die in juni verschijnt. Ook moet het investeringsprogramma OV-netwerk BrabantStad een prominente plek krijgen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2005-2014 dat door het ministerie wordt voorbereid. Daarnaast zal BrabantStad overleg gaan voeren met de spoorsector (NS, Prorail) over de nieuwe dienstregeling (2007 e.v.) voor de treinen op het Brabantse spoornet en de benodigde investeringen op het spoor. Doel is om samen met de spoorsector een pakket aan maatregelen voor te leggen aan minister Peijs. Daarmee wordt invulling gegeven aan de recente afspraak met het kabinet in de Nota Ruimte om BrabantStad te erkennen als het grootste stedelijke netwerk na de RandStad en de bereikbaarheid van BrabantStad te vergroten op (inter)nationale, regionale en lokale schaal.

De portefeuillehouders verkeer & vervoer lieten zich in Lyon informeren door Sytral, de regionale vervoerautoriteit. Doel van de studiereis was om te leren van de ervaringen die in Lyon zijn opgedaan bij het ontwikkelen van een hoogwaardig openbaar vervoersysteem. Het succes van Lyon is vooral te danken aan de organisatie en de manier van financiering van zowel infrastructuur als exploitatie. Een mobiliteitsbelasting maakt grote investeringen in korte tijd mogelijk. Daardoor kan een hoge kwaliteit worden geboden en blijkt het mogelijk om bijvoorbeeld al openbaar vervoer te realiseren vóór de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De uitgangspositie van het openbaar vervoer wordt zo veel beter.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gezamenlijk persbericht BrabantStad