Verontreinigde locaties in zuid-holland in beeld

Den Haag – De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten in beeld gebracht wat de totale omvang is van de bodemverontreiniging in de provincie Zuid-Holland. Het bodembeheer in Zuid-Holland gaat hiermee een nieuwe fase in met een beter overzicht van de locaties. In de provincie Zuid-Holland zijn c.a. 62.000 locaties die mogelijk verontreinigd zijn. Dat heeft de provincie berekend op basis van gemeentelijke en provinciale gegevens. Naar verwachting zijn bij slechts 5 tot 10% van de 62.000 locaties sanerings- of beheersmaatregelen nodig. De provincie heeft de meest urgente locaties al aangepakt.

Om te komen tot het provincie dekkende beeld doorloopt Zuid-Holland samen met gemeenten een traject om de bodeminformatie op uniforme wijze te beoordelen en in te voeren in een bodeminformatiesysteem. Doel hiervan is om alle beschikbare gegevens, van provincie en gemeenten, aan elkaar te kunnen koppelen, de “dubbels” daaruit te verwijderen om op die manier inzicht te krijgen in de opgave die de provincie en gemeenten samen hebben. De gemeenten Den Haag, Schiedam, Dordrecht, Rotterdam en Leiden onderzoeken zelf de gegevens van bodemverontreiniging, alle andere gemeentelijke gegevens zijn gezamenlijk geïnventariseerd.

De provincie stimuleert eigenaren en gebruikers van mogelijk verontreinigde grond om locaties te onderzoeken. Dat betekent dat de provincie bereid is hiervoor in bepaalde gevallen technisch-inhoudelijk of organisatorisch steun te verlenen. In 2030 moeten alle locaties gesaneerd of beheerst zijn.

De provincie en de gemeenten zorgen er nu samen voor dat de bestanden in hun bodeminformatiesysteem up-to-date gehouden worden en dat er een periodieke data-uitwisseling is. Zo komt er uiteindelijk een bodemloket bij gemeenten en de provincie waar alle bodemgegevens geraadpleegd kunnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland