EIB: Groei orderportefeuille GWW

Amsterdam – Eind maart 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 10% (0,4 maand) toegenomen tot 4,6 maanden. Dit kwam hoofdzakelijk voor rekening van wegenbouw, waar de orderportefeuille met een halve maand groeide tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille ook toe; en wel met 3% tot 2,8 maanden.
De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam toe met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij.
Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden.
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille in zowel de b&u als in de gww de afgelopen 12 maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Opvallend is dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, toch ook deze maand negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur.
Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven als klein dan als groot beoordeeld.
Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd.
Slechts 1% van de gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20% van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de te verwachten prijsontwikkeling; hier verwacht 5% een stijging en 4% een daling van de prijzen.
In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven een toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht één derde van de bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand; 5% verwacht een uitbreiding van de personeelsbezetting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Groei orderportefeuille GWW | Infrasite

EIB: Groei orderportefeuille GWW

Amsterdam – Eind maart 2004 is de omvang van de orderportefeuille in de gww met 10% (0,4 maand) toegenomen tot 4,6 maanden. Dit kwam hoofdzakelijk voor rekening van wegenbouw, waar de orderportefeuille met een halve maand groeide tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille ook toe; en wel met 3% tot 2,8 maanden.
De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw nam toe met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij.
Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden.
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille in zowel de b&u als in de gww de afgelopen 12 maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Opvallend is dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, toch ook deze maand negatief zijn in hun oordeel over de bouwconjunctuur.
Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven als klein dan als groot beoordeeld.
Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste stagnatieoorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd.
Slechts 1% van de gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20% van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de te verwachten prijsontwikkeling; hier verwacht 5% een stijging en 4% een daling van de prijzen.
In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven een toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht één derde van de bedrijven een inkrimping van het personeelsbestand; 5% verwacht een uitbreiding van de personeelsbezetting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB