Vraagtekens aantal illegalen in de bouw

Wat het precieze aantal illegalen wel is, is moeilijk te achterhalen aangezien illegalen per definitie niet worden geregistreerd. Recent onderzoek van Research voor beleid van ABU op het gebied van uitzendarbeid toont aan dat er 48.500 tot 80.000 mensen illegaal werkzaam zijn verspreid over verschillende branches.

Werkgeversorganisaties hebben aandacht voor het opengaan van de grenzen aangezien dit mogelijk leidt tot verdringing van arbeid. Vooralsnog maakt het AVBB zich geen grote zorgen. De bouw is geen sector waarvoor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vergunningen met voorrang zal verlenen als per 1 mei a.s. de grenzen opengaan.
Het AVBB is van mening dat illegale arbeiders en werkgevers die illegalen aannemen door de daarvoor bestemde wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Concurrentievervalsing die optreedt vindt het AVBB onacceptabel. Legale buitenlandse werknemers vallen onder dezelfde wet- en regelgeving als Nederlandse werknemers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB