Zeven architecten geselecteerd voor nieuw Breda CS

Breda – Zeven architecten(combinaties) gaan door naar de tweede fase die leidt naar de definitieve keuze voor een architect. Hiermee is de eerste fase van de architectenselectie voor het OV-terminalcomplex Breda CS afgerond. In totaal hebben zich 27 architecten ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voordracht van de selectiecommissie overgenomen. Daarmee heeft Breda een belangrijke stap gezet in het proces naar het ontwerpen van de ‘blikvanger’ voor het toekomstig stadsdeel Stationskwartier in Via Breda. Volgens de planning is voor de zomervakantie bekend wie het nieuwe station van Breda gaat ontwerpen.

Resultaat selectie eerste fase
De volgende zeven architecten(combinaties) gaan door naar de tweede fase van het selectieproces:
1. Koen van Velsen / Quadrat uit Hilversum
2. UN Studio uit Amsterdam
3. Soeters van Eldonk Ponec uit Amsterdam
4. Holland Railconsult / Xaveer de Geyter uit Utrecht
5. KCAP uit Rotterdam
6. Mecanoo uit Delft
7. Hans van Heeswijk uit Amsterdam

De gemeente en haar partners hebben zich bij de selectie laten adviseren door een selectieteam onder voorzitterschap van prof. ir. J.M.J. Coenen, de Rijksbouwmeester. De commissie bestaat verder uit: ir. R.M.J.A. Steenhuis (Spoorbouwmeester), R.L. Brouwers (voormalig voorzitter commissie Welstand Breda), ir. C.H.C.F. Kaan (voorzitter van de commissie Architectuur en Stedenbouw Breda), prof. dr. P. Schnabel (directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau). Voorzitter van de commissie).
De stuurgroep Nieuw Sleutelproject Breda is als eerste geïnformeerd over de voordracht van de selectiecommissie. Aan de stuurgroep nemen alle partners deel voor het Nieuw Sleutelproject Breda, dus het rijk en NS Vastgoed.
Met de instemming van het college kan de volgende fase van de architectenkeuze starten.

Tweede fase architectenselectie
De tweede fase leidt tot de definitieve architectenkeuze. Volgens de leidraad presenteren de zeven architecten een ruimtelijke visie voor het totale Terminalcomplex. Dit beslaat behalve het treinstation, ook het busstation, de fietsenstallingen, de parkeervoorzieningen, het commercieel vastgoed en het Noordplein en Zuidplein.
De presentaties staan gepland in juni. Medio juni neemt het college op voordracht van de selectiecommissie een besluit en doet een voorstel aan de raad. Het laatste woord is dan in juli aan de gemeenteraad. Eind 2004 is het Voorlopig Ontwerp van de OV-terminal gereed.

OV-terminal als knooppunt van openbaar vervoer
De OV-Terminal wordt een openbaar vervoerknooppunt, volgens de rijksdoelen voor Nieuwe Sleutelprojecten. Hier komen alle openbare en particuliere vervoersvormen samen. Het station is beeldbepalend voor het stadsdeel Via Breda, waarvan het Stationskwartier een belangrijk deel uitmaakt.
Het rijk heeft in totaal zes sleutelprojecten aangewezen. Sleutelprojecten staan voor een transformatie van bestaande stations en stationsgebieden naar hoogwaardige, multimodale openbaar- vervoersknooppunten en daar omheen toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Breda