Amsterdammers in meerderheid voor Noord/Zuidlijn

Amsterdam – Amsterdammers blijven ondanks de extra kosten van 90 miljoen in meerderheid voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Wel willen zij een uitgebreide financiële verantwoording van de mogelijke extra kosten van het project voor de stad. Dat blijkt uit een O+S-enquête in opdracht van AT5.
De aanleg van de Noord/Zuidlijn is in volle gang. Nu de lijn concreet vorm krijgt, blijkt 45% van de Amsterdammers voor de aanleg te zijn, 28% is tegen aanleg en 27% heeft geen uitgesproken opvatting over dit onderwerp. Jongeren zijn veel uitgesprokener voor aanleg (50% voor, 16% tegen) dan ouderen (38% voor, 32% tegen).

Iets meer dan de helft (57%) van de Amsterdammers is op de hoogte van de recente discussie over de kostenoverschrijding. Op de vraag of de kostenoverschrijding van 90 miljoen gevolgen dient te hebben, blijkt dat 10% vindt dat de aanleg direct gestopt zou moeten worden; nog eens 10% vindt dat de aanleg heroverweging behoeft. Een ruime meerderheid vindt dat de aanleg kan doorgaan: 12% zegt dat de aanleg zonder meer door kan gaan, 41% wil een uitgebreide verantwoording van de kosten en 22% vindt dat de overschrijding politieke gevolgen zou moeten hebben voor de verantwoordelijke wethouder.

Vrijwel niemand van degenen die ten tijde van het referendum voor de aanleg waren én hun stem hebben uitgebracht is nu tegen de aanleg. Omgekeerd is ook vrijwel niemand die in 1997 tegen heeft gestemd nu voor de aanleg.

O+S volgt de opinie over de Noord/Zuidlijn sinds 1996. Aanvankelijk was een ruime meerderheid van 65-70% voor aanleg en een minderheid van 30-35% tegen. In de aanloop naar het referendum daalde het aantal voorstanders. In de uitslag van het referendum, waaraan maar iets meer dan een kwart van alle kiesgerechtigde Amsterdammers deelnam, bleken de tegenstanders in de meerderheid. Toch kon de aanleg doorgaan, de opkomstdrempel bleek lang niet gehaald te zijn. Direct na het referendum accepteerden Amsterdammers niet alleen in overgrote meerderheid dat de aanleg doorgang kon vinden, ook het aantal voorstanders nam weer toe, vooral in de groep die bij het referendum niet had gestemd. De overlast en het ongemak die met de aanleg gepaard gaat en de financiële onzekerheid over het project, blijken, net als de berichtgeving erover, tot dusver geen grote invloed te hebben op de opvatting van Amsterdammers over de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam