Openbaar Vervoer Veluwe door BBA personenvervoer

Arnhem – Vier offertes zijn uitgebracht op het bestek voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Veluwe. BBA Personenvervoer NV scoorde bij de beoordeling als hoogste. Vanaf 12 december 2004 gaat dit vervoerbedrijf de busdiensten in Apeldoorn en op de Veluwe verzorgen.

BBA zet geheel nieuw en toegankelijk materieel in. Ook zijn er harde toezeggingen op het gebied van communicatie, innovatie en sociale veiligheid. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat het openbaar vervoer op de Veluwe met deze aanbesteding geheel past binnen het door de provincie voorgestane beleid. Er moest immers rekening worden gehouden met een vermindering van de beschikbare subsidie van 5 miljoen euro. Desondanks gaat het voorzieningenniveau bij de stadsdienst in Apeldoorn iets omhoog. Dit heeft te maken met de ontsluiting van nieuwbouwwijk Zuidbroek en de bedrijventerreinen. Ook in Ede wordt het lijnennet van de stadsdienst uitgebreid, onder andere naar Kernhem. Verder blijft er een stadsdienst rijden in Harderwijk. Bij het streekvervoer is er sprake van een lichte achteruitgang ten opzichte van het huidige niveau. Door slimme keuzes merken de reizigers hier weinig van. Nagenoeg het gehele huidige lijnennet blijft bij de aanbieding van de BBA in stand.

Bij de beoordeling van de offertes van Arriva, BBA, Connexxion en Stadsvervoer Nederland, en dan met name bij de beoordeling van de aangeboden dienstregeling, is vooral gekeken naar de visie en de toelichting op het aangeboden netwerk. Bij alle vier was er sprake van een vanuit vervoerkundige redenen goed doordachte aanbieding op basis van de huidige situatie. BBA scoorde echter het hoogst.

De gunning voor het concessiegebied Veluwe geldt voor een periode van zes jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Openbaar Vervoer Veluwe door BBA personenvervoer | Infrasite

Openbaar Vervoer Veluwe door BBA personenvervoer

Arnhem – Vier offertes zijn uitgebracht op het bestek voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Veluwe. BBA Personenvervoer NV scoorde bij de beoordeling als hoogste. Vanaf 12 december 2004 gaat dit vervoerbedrijf de busdiensten in Apeldoorn en op de Veluwe verzorgen.

BBA zet geheel nieuw en toegankelijk materieel in. Ook zijn er harde toezeggingen op het gebied van communicatie, innovatie en sociale veiligheid. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat het openbaar vervoer op de Veluwe met deze aanbesteding geheel past binnen het door de provincie voorgestane beleid. Er moest immers rekening worden gehouden met een vermindering van de beschikbare subsidie van 5 miljoen euro. Desondanks gaat het voorzieningenniveau bij de stadsdienst in Apeldoorn iets omhoog. Dit heeft te maken met de ontsluiting van nieuwbouwwijk Zuidbroek en de bedrijventerreinen. Ook in Ede wordt het lijnennet van de stadsdienst uitgebreid, onder andere naar Kernhem. Verder blijft er een stadsdienst rijden in Harderwijk. Bij het streekvervoer is er sprake van een lichte achteruitgang ten opzichte van het huidige niveau. Door slimme keuzes merken de reizigers hier weinig van. Nagenoeg het gehele huidige lijnennet blijft bij de aanbieding van de BBA in stand.

Bij de beoordeling van de offertes van Arriva, BBA, Connexxion en Stadsvervoer Nederland, en dan met name bij de beoordeling van de aangeboden dienstregeling, is vooral gekeken naar de visie en de toelichting op het aangeboden netwerk. Bij alle vier was er sprake van een vanuit vervoerkundige redenen goed doordachte aanbieding op basis van de huidige situatie. BBA scoorde echter het hoogst.

De gunning voor het concessiegebied Veluwe geldt voor een periode van zes jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland