Herfstaanpak NS succesvol

Utrecht – De herfstaanpak van NS in 2003 met verbeterde techniek en organisatie, in combinatie met de campagne ‘Treinen door de herfst’, is succesvol gebleken. Er was minder schade aan de treinen en minder overlast voor de reizigers, die meer begrip en tevredenheid toonden. NS verwacht dat treinreizigers in de komende herfst nog prettiger kunnen reizen, omdat de investering in betere techniek op grote schaal wordt voortgezet.

Woensdag 14 april 2004 heeft NS op het ‘Gladde sporen seminar’ in Utrecht de resultaten bekend gemaakt van de evaluatie van de aanpak van de herfstproblemen in het afgelopen najaar. Over het geheel genomen kijkt NS met tevredenheid terug op de herfst van 2003. NS gaat met optimisme, maar blijvend alert, de komende herfst tegemoet.
Het investeringsprogramma van 17 miljoen euro wordt voortgezet. Succesvolle elementen uit de herfst van 2003 worden gehandhaafd of uitgebreid. De modernisering van ABS op treinen gaat door tot in 2005. Mogelijk wordt dit voor een deel van de treinen nog gewijzigd in het aanbrengen van zandstrooiers. De capaciteit om beschadigde treinwielen snel te herstellen wordt verder uitgebreid: vóór de komende herfst komt er een zesde ‘kuilwielenbank’ bij, in Eindhoven. In internationaal verband wordt verder gestudeerd op oorzaken en oplossingen van gladde sporen. En de reizigers zullen ook komend najaar weer uitgebreid geïnformeerd worden.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de herfstmaatregelen 2003

– De herfst van 2003 deed qua gladheid van het spoor nauwelijks onder voor die van 2002. Maar een uitschieter als op 27 oktober 2002, die nog wekenlang grote overlast voor de treinreizigers tot gevolg had, deed zich niet voor.
– De hoeveelheid defecte wielen was weliswaar fors minder dan in 2002, maar lag aanzienlijk hoger dan in de jaren daarvóór, hetgeen onderschrijft dat de herfst van 2003 veel gladder dan gemiddeld was.
РDoor veel preventieve maatregelen en m̩̩r reparatiecapaciteit bij NedTrain bleef het tekort aan inzetbare treinen Рondanks de vele defecte wielen Рgemiddeld beperkt tot 75 rijtuigen, met een uitschieter naar 160. Hierdoor kon de dienstregeling volledig gehandhaafd blijven en hebben de reizigers nauwelijks iets gemerkt van minder plaats in de treinen. In 2002 lag het tekort gemiddeld op 200 rijtuigen, met een maximum van 450.
– Het nieuwe automatische Gladheids-waarschuwings-systeem (GWS) zorgde voor heel veel waarschuwingen aan machinisten, die daardoor voorzichtiger gingen rijden en remmen. Voor het voorkómen van schade aan wielen was dat prima. Maar wel met het gevolg dat de hoeveelheid (kleine) vertragingen (tot 5 minuten) op gladde dagen flink toenam. Vooralsnog vindt NS: beter enige vertraging dan na een week zo veel defecte wielen dat er helemaal niet meer gereden kan worden. Maar voor de herfst van 2004 wordt gekeken hoe met GWS nog optimalere resultaten bereikt kunnen worden.
– De verbeteringen aan de ABS op een deel van de treinen hadden meetbaar resultaat: er ontstond minder schade aan de wielen. De modernisering van de ABS loopt door tot in 2005, zodat in de komende herfst nog meer profijt van deze investering getrokken kan worden.
– De lokale problemen met gladheid die tot hinder voor de reizigers in Zoetermeer geleid hebben, worden vóór de herfst van 2004 aangepakt: de Sprinters van de Zoetermeer Stadslijn zijn dit jaar aan de beurt voor nieuwe ABS.
– De proef met zandstrooiers op een aantal treinstellen gaf bemoedigende resultaten. Binnen enkele weken zal NS beslissen of de modernisering van de ABS op een deel van de treinen alsnog wordt omgezet in het aanbrengen van zandstrooiers.
– De NS-campagne ‘Treinen door de herfst’ heeft de mening en de beleving van het publiek en de treinreizigers over de aanpak van de herfstproblemen positief beïnvloed. Er is meer begrip voor het gegeven dat gladheid op de rails een factor is die iedere herfst het treinverkeer bemoeilijkt.
РDe TV-commercials over de herfstcampagne werden zeer gewaardeerd om humor en inhoud. Ze belandden in de top 30 van de 9000 commercials van 2003. E̩n werd zelfs genomineerd voor een Gouden Loeki.
– In de docusoap ‘In het spoor van…..’ werd mede ingegaan op de aanpak van de herfstproblemen. Inclusief de herhalingen is deze serie inmiddels 14 miljoen keer bekeken.
– Ruim 100.000 mensen maakten gebruik van het voordelige reisaanbod ‘NS herfsttoer’.
– Zo’n 80.000 kinderen deden mee aan het ‘ NS Spoorzoekspel’ in de herfst-kinderboekenweek
– De stations-concerten van Ilse DeLange trokken 25.000 bezoekers.
– Klachten zijn met bijna 80% afgenomen: NS ontving 2000 klachten over vertragingen in de herfst van 2003. In voorgaande jaren waren dat er nog 9000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen

Herfstaanpak NS succesvol | Infrasite

Herfstaanpak NS succesvol

Utrecht – De herfstaanpak van NS in 2003 met verbeterde techniek en organisatie, in combinatie met de campagne ‘Treinen door de herfst’, is succesvol gebleken. Er was minder schade aan de treinen en minder overlast voor de reizigers, die meer begrip en tevredenheid toonden. NS verwacht dat treinreizigers in de komende herfst nog prettiger kunnen reizen, omdat de investering in betere techniek op grote schaal wordt voortgezet.

Woensdag 14 april 2004 heeft NS op het ‘Gladde sporen seminar’ in Utrecht de resultaten bekend gemaakt van de evaluatie van de aanpak van de herfstproblemen in het afgelopen najaar. Over het geheel genomen kijkt NS met tevredenheid terug op de herfst van 2003. NS gaat met optimisme, maar blijvend alert, de komende herfst tegemoet.
Het investeringsprogramma van 17 miljoen euro wordt voortgezet. Succesvolle elementen uit de herfst van 2003 worden gehandhaafd of uitgebreid. De modernisering van ABS op treinen gaat door tot in 2005. Mogelijk wordt dit voor een deel van de treinen nog gewijzigd in het aanbrengen van zandstrooiers. De capaciteit om beschadigde treinwielen snel te herstellen wordt verder uitgebreid: vóór de komende herfst komt er een zesde ‘kuilwielenbank’ bij, in Eindhoven. In internationaal verband wordt verder gestudeerd op oorzaken en oplossingen van gladde sporen. En de reizigers zullen ook komend najaar weer uitgebreid geïnformeerd worden.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de herfstmaatregelen 2003

– De herfst van 2003 deed qua gladheid van het spoor nauwelijks onder voor die van 2002. Maar een uitschieter als op 27 oktober 2002, die nog wekenlang grote overlast voor de treinreizigers tot gevolg had, deed zich niet voor.
– De hoeveelheid defecte wielen was weliswaar fors minder dan in 2002, maar lag aanzienlijk hoger dan in de jaren daarvóór, hetgeen onderschrijft dat de herfst van 2003 veel gladder dan gemiddeld was.
РDoor veel preventieve maatregelen en m̩̩r reparatiecapaciteit bij NedTrain bleef het tekort aan inzetbare treinen Рondanks de vele defecte wielen Рgemiddeld beperkt tot 75 rijtuigen, met een uitschieter naar 160. Hierdoor kon de dienstregeling volledig gehandhaafd blijven en hebben de reizigers nauwelijks iets gemerkt van minder plaats in de treinen. In 2002 lag het tekort gemiddeld op 200 rijtuigen, met een maximum van 450.
– Het nieuwe automatische Gladheids-waarschuwings-systeem (GWS) zorgde voor heel veel waarschuwingen aan machinisten, die daardoor voorzichtiger gingen rijden en remmen. Voor het voorkómen van schade aan wielen was dat prima. Maar wel met het gevolg dat de hoeveelheid (kleine) vertragingen (tot 5 minuten) op gladde dagen flink toenam. Vooralsnog vindt NS: beter enige vertraging dan na een week zo veel defecte wielen dat er helemaal niet meer gereden kan worden. Maar voor de herfst van 2004 wordt gekeken hoe met GWS nog optimalere resultaten bereikt kunnen worden.
– De verbeteringen aan de ABS op een deel van de treinen hadden meetbaar resultaat: er ontstond minder schade aan de wielen. De modernisering van de ABS loopt door tot in 2005, zodat in de komende herfst nog meer profijt van deze investering getrokken kan worden.
– De lokale problemen met gladheid die tot hinder voor de reizigers in Zoetermeer geleid hebben, worden vóór de herfst van 2004 aangepakt: de Sprinters van de Zoetermeer Stadslijn zijn dit jaar aan de beurt voor nieuwe ABS.
– De proef met zandstrooiers op een aantal treinstellen gaf bemoedigende resultaten. Binnen enkele weken zal NS beslissen of de modernisering van de ABS op een deel van de treinen alsnog wordt omgezet in het aanbrengen van zandstrooiers.
– De NS-campagne ‘Treinen door de herfst’ heeft de mening en de beleving van het publiek en de treinreizigers over de aanpak van de herfstproblemen positief beïnvloed. Er is meer begrip voor het gegeven dat gladheid op de rails een factor is die iedere herfst het treinverkeer bemoeilijkt.
РDe TV-commercials over de herfstcampagne werden zeer gewaardeerd om humor en inhoud. Ze belandden in de top 30 van de 9000 commercials van 2003. E̩n werd zelfs genomineerd voor een Gouden Loeki.
– In de docusoap ‘In het spoor van…..’ werd mede ingegaan op de aanpak van de herfstproblemen. Inclusief de herhalingen is deze serie inmiddels 14 miljoen keer bekeken.
– Ruim 100.000 mensen maakten gebruik van het voordelige reisaanbod ‘NS herfsttoer’.
– Zo’n 80.000 kinderen deden mee aan het ‘ NS Spoorzoekspel’ in de herfst-kinderboekenweek
– De stations-concerten van Ilse DeLange trokken 25.000 bezoekers.
– Klachten zijn met bijna 80% afgenomen: NS ontving 2000 klachten over vertragingen in de herfst van 2003. In voorgaande jaren waren dat er nog 9000.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen