Amsterdam: College stelt nieuw milieubeleidsplan vast

Amsterdam – Het college van B&W heeft het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007 vastgesteld. In dit plan spreken de stadsdelen en de centrale stad gezamenlijk af wat er aan milieubeleid de komende jaren gevoerd wordt. Het plan sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in de stad en heeft de ambitie om een woon- en leefklimaat te creëren dat de moeite waard is.
De wethouder Milieu, Hester Maij: “De kracht van dit plan ligt erin dat de stadsdelen en de centrale stad gezamenlijk een keuze hebben gemaakt voor maatregelen die een hoge kans van slagen hebben en daadwerkelijk tot resultaat gaan leiden.”

Milieuprogramma 2004 centrale stad
Tegelijk met het Milieubeleidsplan heeft het college het Milieuprogramma 2004 voor de centrale stad vastgesteld. Dit milieuprogramma is de start van de uitvoering van het nieuwe Milieubeleidsplan.

Uitvoering
In het Milieubeleidsplan zijn acties opgenomen op vier thema’s: geluid, lucht, klimaat en duurzaam gebruik van grondstoffen. Daarnaast zijn handhaving en veiligheid van gevaarlijke stoffen belangrijke aandachtspunten.

Voor alle acties zijn doel, resultaat, middelen, verantwoordelijkheden en planning duidelijk omschreven. Hiermee is het plan sterk afgebakend, realistisch en sluit het nauw aan bij de ontwikkelingen in de stad.

Alle stadsdelen en de centrale stad geven uitvoering aan de acties in het Milieubeleidsplan. De wethouder Milieu heeft hierin een regierol.

Enkele voorbeelden van acties zijn:

– Beperking van burenlawaai en verkeerslawaai door woningisolatie.
– Spelregels voor geluid en lucht voor bouwen op milieubelaste locaties.
– 550.000 ton CO2 reductie, mede door de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale.
– Verbeteren functioneren afvalpunten.
– Actieplannen geluid en luchtkwaliteit.
– Aanpak geluidoverlast scooters en brommers.
– De gemeente gaat bij haar inkoopbeleid meer rekening houden met milieu-eisen.

Het Milieubeleidsplan heeft van 10 december 2003 tot 17 januari 2004 ter inspraak gelegen en zal op 12 mei worden behandeld in de Raadscommissie voor Milieu en op 26 mei in de gemeenteraad. Omdat het een stadsbreed plan is, zal het ook door de stadsdelen worden vastgesteld. De bestuurlijke besluitvorming in de stadsdelen zal de komende maanden plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam: College stelt nieuw milieubeleidsplan vast | Infrasite

Amsterdam: College stelt nieuw milieubeleidsplan vast

Amsterdam – Het college van B&W heeft het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2007 vastgesteld. In dit plan spreken de stadsdelen en de centrale stad gezamenlijk af wat er aan milieubeleid de komende jaren gevoerd wordt. Het plan sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in de stad en heeft de ambitie om een woon- en leefklimaat te creëren dat de moeite waard is.
De wethouder Milieu, Hester Maij: “De kracht van dit plan ligt erin dat de stadsdelen en de centrale stad gezamenlijk een keuze hebben gemaakt voor maatregelen die een hoge kans van slagen hebben en daadwerkelijk tot resultaat gaan leiden.”

Milieuprogramma 2004 centrale stad
Tegelijk met het Milieubeleidsplan heeft het college het Milieuprogramma 2004 voor de centrale stad vastgesteld. Dit milieuprogramma is de start van de uitvoering van het nieuwe Milieubeleidsplan.

Uitvoering
In het Milieubeleidsplan zijn acties opgenomen op vier thema’s: geluid, lucht, klimaat en duurzaam gebruik van grondstoffen. Daarnaast zijn handhaving en veiligheid van gevaarlijke stoffen belangrijke aandachtspunten.

Voor alle acties zijn doel, resultaat, middelen, verantwoordelijkheden en planning duidelijk omschreven. Hiermee is het plan sterk afgebakend, realistisch en sluit het nauw aan bij de ontwikkelingen in de stad.

Alle stadsdelen en de centrale stad geven uitvoering aan de acties in het Milieubeleidsplan. De wethouder Milieu heeft hierin een regierol.

Enkele voorbeelden van acties zijn:

– Beperking van burenlawaai en verkeerslawaai door woningisolatie.
– Spelregels voor geluid en lucht voor bouwen op milieubelaste locaties.
– 550.000 ton CO2 reductie, mede door de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale.
– Verbeteren functioneren afvalpunten.
– Actieplannen geluid en luchtkwaliteit.
– Aanpak geluidoverlast scooters en brommers.
– De gemeente gaat bij haar inkoopbeleid meer rekening houden met milieu-eisen.

Het Milieubeleidsplan heeft van 10 december 2003 tot 17 januari 2004 ter inspraak gelegen en zal op 12 mei worden behandeld in de Raadscommissie voor Milieu en op 26 mei in de gemeenteraad. Omdat het een stadsbreed plan is, zal het ook door de stadsdelen worden vastgesteld. De bestuurlijke besluitvorming in de stadsdelen zal de komende maanden plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam