Coen Volp nieuwe bestuursvoorzitter van CROW

Ede – Dr. ir. Coen Volp, directeur van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Gelderland, is de nieuwe bestuursvoorzitter van CROW. Coen Volp volgt ir. Henk Schroten op, die na twaalf jaar voorzitterschap afscheid neemt van CROW wegens pensionering als hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

De installatie van Coen Volp als de nieuwe bestuursvoorzitter van CROW vond plaats tijdens de bestuursvergadering van 7 april 2004. Tegelijk met Henk Schroten hebben ook ir. T. van den Bout (provincie Groningen) en ing. H. Waling (GVB Amsterdam) het bestuur verlaten. Als nieuw lid is toegetreden ir. Theo van de Gazelle, lid van het directieteam van Rijkswaterstaat.

Het nieuwe bestuur van CROW ziet er nu als volgt uit:

dr. ir. C. Volp, namens IPO (voorzitter)

ir. J.C. Rothweiler, namens VIANED (penningmeester)

ir. Th.F.J. van de Gazelle, namens RWS

ir. H.T.A. de Heij, namens VNG

ir. E.J. Malipaard, namens ONRI

A. Struijk, namens VBKO/VGBOUW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW