Nieuwe site ‘aanbestedingskalender.nl’ gestart

Ede – Op 1 april 2004 zijn verschillende aanbestedende diensten gestart met een nieuwe site ‘
www.aanbestedingskalender.nl
’. Hierop kunnen op termijn alle aankondigingen van Europese en nationale aanbestedingen door Nederlandse overheden en andere aanbesteders komen te staan. Voorlopig is de site vooral gericht op aanbestedingen in de bouw. Minister Dekker van VROM heeft besloten ook voor de aanbestedingen van de Rijksgebouwendienst gebruik te gaan maken van deze site.

Kostenbesparing
Een groot voordeel van het werken met de aanbestedingskalender is dat de bouwwereld een aanzienlijke kostenbesparing kan bereiken. Daarnaast leidt deze website tot een grotere transparantie op het gebied van overheidsopdrachten en tot een betere naleving van de Europese richtlijnen voor aanbestedingen. Zo wordt de onderlinge concurrentie bevorderd.

Druk op de knop
Door het plaatsen van de aankondigingen van aanbestedingen op de ‘aanbestedingskalender’ hoeft de opdrachtgever (zoals Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) niet meer zijn volledige advertenties voor de aankondigingen aan te bieden aan gedrukte bladen en hoeven opdrachtnemers in de bouw deze bladen niet meer door te zoeken. Met één druk op de knop kan de opdrachtgever zijn aankondiging op de website zetten en kan de opdrachtnemer via een zoekmachine de voor hem interessante aankondigingen selecteren. Voor beide partijen levert dit een flinke kostenbesparing op.
Het elektronisch aankondigen is een eerste stap in het traject van elektronisch aanbesteden. Bij de verdere ontwikkeling wordt vooral voortgebouwd op de ervaringen opgedaan met het systeem van elektronisch aanbesteden bij ProRail. Verder zal uitbreiding naar andere sectoren worden nagestreefd.

Eurasbo
Op de nieuwe website wordt gebruikt gemaakt van een vernieuwd ‘Eurasbo’-stelsel (Europees advertentiesysteem voor bouwopdrachten). Voor dit stelsel is destijds een twintigtal advertentiemodellen ontwikkeld voorzien van standaardteksten. Daarbij is gestreefd naar een harmonisatie van eisen voor het selecteren van opdrachtnemers in de bouw en het beoordelen van offertes, zodat in dit proces een aanzienlijke besparing op de transactiekosten kon worden gerealiseerd. Verder hoeft alleen de opdrachtnemer die in aanmerking komt voor de opdracht, de documentatie voor geschiktheid te overleggen.
Dit Eurasbo-stelsel is onlangs aangepast aan de nieuwe standaardformulieren zoals die nu bij de Europese aanbestedingen moeten worden toegepast. De aanbesteder kan zijn aankondiging nu opstellen, plaatsen en beheren via een beveiligd deel van de website.

Initiatief
Het initiatief voor de ‘aanbestedingskalender.nl’ komt van ProRail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Schiphol, gemeentewerken Rotterdam, provincie Noord-Brabant en de stichting CROW en wordt ondersteund door het Rijk, aangevoerd door PIA (de interdepartementale projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW

Nieuwe site ‘aanbestedingskalender.nl’ gestart | Infrasite

Nieuwe site ‘aanbestedingskalender.nl’ gestart

Ede – Op 1 april 2004 zijn verschillende aanbestedende diensten gestart met een nieuwe site ‘
www.aanbestedingskalender.nl
’. Hierop kunnen op termijn alle aankondigingen van Europese en nationale aanbestedingen door Nederlandse overheden en andere aanbesteders komen te staan. Voorlopig is de site vooral gericht op aanbestedingen in de bouw. Minister Dekker van VROM heeft besloten ook voor de aanbestedingen van de Rijksgebouwendienst gebruik te gaan maken van deze site.

Kostenbesparing
Een groot voordeel van het werken met de aanbestedingskalender is dat de bouwwereld een aanzienlijke kostenbesparing kan bereiken. Daarnaast leidt deze website tot een grotere transparantie op het gebied van overheidsopdrachten en tot een betere naleving van de Europese richtlijnen voor aanbestedingen. Zo wordt de onderlinge concurrentie bevorderd.

Druk op de knop
Door het plaatsen van de aankondigingen van aanbestedingen op de ‘aanbestedingskalender’ hoeft de opdrachtgever (zoals Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) niet meer zijn volledige advertenties voor de aankondigingen aan te bieden aan gedrukte bladen en hoeven opdrachtnemers in de bouw deze bladen niet meer door te zoeken. Met één druk op de knop kan de opdrachtgever zijn aankondiging op de website zetten en kan de opdrachtnemer via een zoekmachine de voor hem interessante aankondigingen selecteren. Voor beide partijen levert dit een flinke kostenbesparing op.
Het elektronisch aankondigen is een eerste stap in het traject van elektronisch aanbesteden. Bij de verdere ontwikkeling wordt vooral voortgebouwd op de ervaringen opgedaan met het systeem van elektronisch aanbesteden bij ProRail. Verder zal uitbreiding naar andere sectoren worden nagestreefd.

Eurasbo
Op de nieuwe website wordt gebruikt gemaakt van een vernieuwd ‘Eurasbo’-stelsel (Europees advertentiesysteem voor bouwopdrachten). Voor dit stelsel is destijds een twintigtal advertentiemodellen ontwikkeld voorzien van standaardteksten. Daarbij is gestreefd naar een harmonisatie van eisen voor het selecteren van opdrachtnemers in de bouw en het beoordelen van offertes, zodat in dit proces een aanzienlijke besparing op de transactiekosten kon worden gerealiseerd. Verder hoeft alleen de opdrachtnemer die in aanmerking komt voor de opdracht, de documentatie voor geschiktheid te overleggen.
Dit Eurasbo-stelsel is onlangs aangepast aan de nieuwe standaardformulieren zoals die nu bij de Europese aanbestedingen moeten worden toegepast. De aanbesteder kan zijn aankondiging nu opstellen, plaatsen en beheren via een beveiligd deel van de website.

Initiatief
Het initiatief voor de ‘aanbestedingskalender.nl’ komt van ProRail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Schiphol, gemeentewerken Rotterdam, provincie Noord-Brabant en de stichting CROW en wordt ondersteund door het Rijk, aangevoerd door PIA (de interdepartementale projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW