Rondje Voorne mogelijk door aanleg 18 km fietspad

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van in totaal 18 km fietspad op het eiland Voorne-Putten. Het gaat om twee recreatieve fietspaden die het mogelijk maken om het eiland Voorne helemaal rond te fietsen. Het geld dat de provincie beschikbaar stelt komt deels uit het provinciaal fietsplan, een ander deel wordt gefinancierd uit het Groenakkoord Rijnmond. De provincie gaat ervan uit dat de Stadsregio Rotterdam een bedrag van 2,4 miljoen euro beschikbaar stelt. Voor de aanleg van het fietspad is totaal 5,4 miljoen euro nodig. Het Waterschap de Brielse Dijkring zorgt voor de realisatie van de paden die eind 2005 aangelegd moeten zijn.

Een fietspad wordt aangelegd in de Binnenduinrand van Oostvoorne tot aan de Haringvlietdam. De andere route is ten oosten van Hellevoetsluis langs het Haringvliet tot aan het Bernissegebied gepland. De realisatie van een recreatief fietspad met een lengte van 18 km voor 2005 is uniek te noemen, gezien de lengte ervan en het korte tijdsbestek waarin het fietspad gerealiseerd zal zijn. “Door een goede regionale samenwerking is het mogelijk om de aanleg van dit fietspad zo snel in gang te zetten, ik ben daar zeer tevreden over”, aldus gedeputeerde recreatie en gebiedsgedeputeerde voor Rijnmond F.D. (Erik) van Heijningen.

Groenakkoord
De aanleg van dit fietspad is een onderdeel van het Groenakkoord dat de provincie Zuid-Holland samen met de Stadsregio Rotterdam en het ministerie van LNV in 1996 heeft gesloten. In het akkoord staan de afspraken over de realisatie van verschillende groenprojecten en recreatieve verbindingen in het Rijnmondgebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Rondje Voorne mogelijk door aanleg 18 km fietspad | Infrasite

Rondje Voorne mogelijk door aanleg 18 km fietspad

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van in totaal 18 km fietspad op het eiland Voorne-Putten. Het gaat om twee recreatieve fietspaden die het mogelijk maken om het eiland Voorne helemaal rond te fietsen. Het geld dat de provincie beschikbaar stelt komt deels uit het provinciaal fietsplan, een ander deel wordt gefinancierd uit het Groenakkoord Rijnmond. De provincie gaat ervan uit dat de Stadsregio Rotterdam een bedrag van 2,4 miljoen euro beschikbaar stelt. Voor de aanleg van het fietspad is totaal 5,4 miljoen euro nodig. Het Waterschap de Brielse Dijkring zorgt voor de realisatie van de paden die eind 2005 aangelegd moeten zijn.

Een fietspad wordt aangelegd in de Binnenduinrand van Oostvoorne tot aan de Haringvlietdam. De andere route is ten oosten van Hellevoetsluis langs het Haringvliet tot aan het Bernissegebied gepland. De realisatie van een recreatief fietspad met een lengte van 18 km voor 2005 is uniek te noemen, gezien de lengte ervan en het korte tijdsbestek waarin het fietspad gerealiseerd zal zijn. “Door een goede regionale samenwerking is het mogelijk om de aanleg van dit fietspad zo snel in gang te zetten, ik ben daar zeer tevreden over”, aldus gedeputeerde recreatie en gebiedsgedeputeerde voor Rijnmond F.D. (Erik) van Heijningen.

Groenakkoord
De aanleg van dit fietspad is een onderdeel van het Groenakkoord dat de provincie Zuid-Holland samen met de Stadsregio Rotterdam en het ministerie van LNV in 1996 heeft gesloten. In het akkoord staan de afspraken over de realisatie van verschillende groenprojecten en recreatieve verbindingen in het Rijnmondgebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland