Provincies willen uitvoering afspraken Hanzelijn

Zwolle РGedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland hebben in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals aangedrongen op het uitvoeren van de afspraken over de aanleg van de Hanzelijn. De provincies zijn van mening dat het overdoen van de discussie of het trac̩ van de Hanzelijn via een tunnel of een brug de IJssel moet kruisen tot een vertraging van de aanleg zal leiden. De Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Zwolle en Lelystad, was begin deze maand onderwerp van gesprek in de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

De provincies zijn verheugd dat het Kabinet en de Kamer in dit overleg duidelijk hebben uitgesproken vast te willen houden aan een spoedige aanleg van deze belangrijke spoorverbinding, conform de motie De Neree tot Babberich. Een heroverweging van de IJsselkruising is voor Overijssel en Flevoland dan ook geen optie. “Alle betrokken belangen zijn in het huidige tracébesluit zeer zorgvuldig afgewogen. Daarnaast levert de tunnelvariant een aanzienlijke extra kostenpost op (naar schatting € 120 miljoen), waarmee in de begroting van de betrokken partijen geen rekening is gehouden”, aldus gedeputeerde Klaasen, portefeuillehouder Bereikbaarheid en Bestuur in Overijssel.

In het belang van een spoedige aanleg van de Hanzelijn doen de provincies met de brief richting de Tweede Kamer nog één laatste beroep op de fracties in de Tweede Kamer. Overijssel en Flevoland gaan er vanuit dat de Hanzelijn volgens afspraak in 2012 in gebruik kan worden genomen. De Tweede Kamer vergadert naar verwachting volgende week over het tracé van de Hanzelijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel

Provincies willen uitvoering afspraken Hanzelijn | Infrasite

Provincies willen uitvoering afspraken Hanzelijn

Zwolle РGedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland hebben in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals aangedrongen op het uitvoeren van de afspraken over de aanleg van de Hanzelijn. De provincies zijn van mening dat het overdoen van de discussie of het trac̩ van de Hanzelijn via een tunnel of een brug de IJssel moet kruisen tot een vertraging van de aanleg zal leiden. De Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Zwolle en Lelystad, was begin deze maand onderwerp van gesprek in de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

De provincies zijn verheugd dat het Kabinet en de Kamer in dit overleg duidelijk hebben uitgesproken vast te willen houden aan een spoedige aanleg van deze belangrijke spoorverbinding, conform de motie De Neree tot Babberich. Een heroverweging van de IJsselkruising is voor Overijssel en Flevoland dan ook geen optie. “Alle betrokken belangen zijn in het huidige tracébesluit zeer zorgvuldig afgewogen. Daarnaast levert de tunnelvariant een aanzienlijke extra kostenpost op (naar schatting € 120 miljoen), waarmee in de begroting van de betrokken partijen geen rekening is gehouden”, aldus gedeputeerde Klaasen, portefeuillehouder Bereikbaarheid en Bestuur in Overijssel.

In het belang van een spoedige aanleg van de Hanzelijn doen de provincies met de brief richting de Tweede Kamer nog één laatste beroep op de fracties in de Tweede Kamer. Overijssel en Flevoland gaan er vanuit dat de Hanzelijn volgens afspraak in 2012 in gebruik kan worden genomen. De Tweede Kamer vergadert naar verwachting volgende week over het tracé van de Hanzelijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel