Provincie Fryslân heeft positief rekeningsaldo 2003

Leeuwarden – Het rekeningsaldo over 2003 van de provincie Fryslân is positief. Het saldo bedraagt €9,5 miljoen. Deze meevaller is hoofdzakelijk ontstaan op de posten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen, Verkeer en Vervoer, Economische en Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Gedeputeerde Ploeg constateert dat er sprake is van een groot bedrag, maar waarschuwt dat Provinciale Staten zich nu niet rijk moeten rekenen. “De Staten hebben bij de behandeling van de decembernota, in december 2003, al besloten dat in ieder geval €5 miljoen toegevoegd moet worden aan de Reserve Projecten.” Onder Reserve Projecten vallen strategische programma’s en projecten zoals onder andere Kompas, Interreg, Project Friese Meren en Plattelânsprojekten.

In de jaarrekening, die half mei 2004 gepresenteerd wordt, zullen GS aangeven waar het resultaat precies vandaan komt. Daarbij doen ze ook een voorstel voor de precieze bestemming van het saldo.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft positief rekeningsaldo 2003 | Infrasite

Provincie Fryslân heeft positief rekeningsaldo 2003

Leeuwarden – Het rekeningsaldo over 2003 van de provincie Fryslân is positief. Het saldo bedraagt €9,5 miljoen. Deze meevaller is hoofdzakelijk ontstaan op de posten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen, Verkeer en Vervoer, Economische en Agrarische Zaken en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Gedeputeerde Ploeg constateert dat er sprake is van een groot bedrag, maar waarschuwt dat Provinciale Staten zich nu niet rijk moeten rekenen. “De Staten hebben bij de behandeling van de decembernota, in december 2003, al besloten dat in ieder geval €5 miljoen toegevoegd moet worden aan de Reserve Projecten.” Onder Reserve Projecten vallen strategische programma’s en projecten zoals onder andere Kompas, Interreg, Project Friese Meren en Plattelânsprojekten.

In de jaarrekening, die half mei 2004 gepresenteerd wordt, zullen GS aangeven waar het resultaat precies vandaan komt. Daarbij doen ze ook een voorstel voor de precieze bestemming van het saldo.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân