Proef bij knooppunt Muiderberg

Den Haag – Rijkswaterstaat start op 15 april 2004 een proef bij het knooppunt Muiderberg A1/A6 om de doorstroming daar te verbeteren. In de nieuwe verkeerssituatie maakt het verkeer op de A6 geen gebruik meer van de wisselstrook. In ruil daarvoor kan het verkeer tussen 6 en 9 uur met twee rijstroken invoegen op de A1. Het verkeer op de A1 vanuit ’t Gooi heeft in de hele ochtendspits de beschikking over de wisselstrook. Tegelijk wordt de meest rechterrijstrook op de A1 voor de samenvoeging met de A6 uit het verkeer genomen. Beide verkeersstromen behouden twee rijstroken. De nieuwe verkeerssituatie geldt alleen van maandag tot en met vrijdag.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers op de A1 zoveel mogelijk de wisselstrook te gebruiken zodat het positieve effect op de doorstroming maximaal is. De verwachting is dat door een soepelere samenvoeging van het verkeer A1/A6 en een optimale benutting van de wisselstrook een betere doorstroming van het verkeer wordt gerealiseerd.

De proef wordt eind mei 2004 geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat