Adviesgroep binnenvaart onder voorzitterschap Terlouw

Den Haag – Onder voorzitterschap van oud-minister Jan Terlouw is op 8 april 2004 voor het eerst de internationale adviesgroep bijeengeweest die zich buigt over verbetering van internationale samenwerking op gebied van binnenvaart. De adviesgroep, die op het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag haar eerste bijeenkomst belegde, bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit diverse Europese landen.
De instelling van deze groep is een initiatief van Nederland dat genomen is in samenspraak met België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

De groep zal onder de naam European Framework Inland Navigation (EFIN) advies gaan uitbrengen over de mogelijke toekomstige institutionele kaders voor de binnenvaart in Europa. Dat betekent dat deze groep in haar advies aandacht zal besteden aan de bestaande internationale structuren, zal ingaan op mogelijke tekortkomingen daarvan en voorstellen doet voor mogelijke andere vormen van internationale en institutionele samenwerking in Europa op het gebied van binnenvaart.

Aanleiding voor de instelling van deze adviesgroep is een aantal ontwikkelingen in Europa, zoals de uitbreiding van de EU met een aantal nieuwe lidstaten in 2004 en 2007. Een aantal van deze nieuwe lidstaten zijn binnenvaartlanden. Daarnaast heeft de voortgaande intensievere samenwerking tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de Donau Commissie en de Europese Commissie een rol gespeeld.
Dit initiatief kan mede gezien worden als een nadere uitwerking van de ministersconferentie over de binnenvaart in 2001 in Rotterdam, waarin afgesproken is te streven naar één geïntegreerde Pan-Europese binnenvaartmarkt.

De adviesgroep is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het is de bedoeling dat de adviesgroep begin oktober haar advies uit brengt. Dit advies zal beschikbaar worden gesteld aan de betrokken landen en internationale organisaties, waaronder de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donau Commissie en de Europese Commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Adviesgroep binnenvaart onder voorzitterschap Terlouw | Infrasite

Adviesgroep binnenvaart onder voorzitterschap Terlouw

Den Haag – Onder voorzitterschap van oud-minister Jan Terlouw is op 8 april 2004 voor het eerst de internationale adviesgroep bijeengeweest die zich buigt over verbetering van internationale samenwerking op gebied van binnenvaart. De adviesgroep, die op het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag haar eerste bijeenkomst belegde, bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit diverse Europese landen.
De instelling van deze groep is een initiatief van Nederland dat genomen is in samenspraak met België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

De groep zal onder de naam European Framework Inland Navigation (EFIN) advies gaan uitbrengen over de mogelijke toekomstige institutionele kaders voor de binnenvaart in Europa. Dat betekent dat deze groep in haar advies aandacht zal besteden aan de bestaande internationale structuren, zal ingaan op mogelijke tekortkomingen daarvan en voorstellen doet voor mogelijke andere vormen van internationale en institutionele samenwerking in Europa op het gebied van binnenvaart.

Aanleiding voor de instelling van deze adviesgroep is een aantal ontwikkelingen in Europa, zoals de uitbreiding van de EU met een aantal nieuwe lidstaten in 2004 en 2007. Een aantal van deze nieuwe lidstaten zijn binnenvaartlanden. Daarnaast heeft de voortgaande intensievere samenwerking tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de Donau Commissie en de Europese Commissie een rol gespeeld.
Dit initiatief kan mede gezien worden als een nadere uitwerking van de ministersconferentie over de binnenvaart in 2001 in Rotterdam, waarin afgesproken is te streven naar één geïntegreerde Pan-Europese binnenvaartmarkt.

De adviesgroep is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het is de bedoeling dat de adviesgroep begin oktober haar advies uit brengt. Dit advies zal beschikbaar worden gesteld aan de betrokken landen en internationale organisaties, waaronder de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donau Commissie en de Europese Commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat