273 miljoen euro minder aan administratieve lasten

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil de administratieve lasten voortvloeiend uit wetgeving van het ministerie eind 2006 met € 273 miljoen verminderd hebben. Dat komt overeen met een reductie van 26 procent deze kabinetsperiode. Dit schrijft minister Peijs vandaag aan de Tweede Kamer.

In het aan de Tweede Kamer toegezonden rapport ‘Minder lastig voor bedrijven’ staan tientallen voorstellen om de administratieve lasten terug te dringen. De grootste reducties op het terrein van Verkeer en Waterstaat de komende jaren worden bereikt voor de autobranche, voor vrachtvervoerders over de weg en voor de zeevaart. Een voorbeeld is het vereenvoudigen van de procedure voor kentekenbewijzen van auto’s. Zo hebben erkende voertuigbedrijven de mogelijkheid om de tenaamstelling van verkochte voertuigen in het eigen bedrijf te verzorgen, in plaats van op het postkantoor. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder digitaliseren van het APK-keuringsbewijs. Overige voorbeelden zijn: versobering en digitalisering van de vrachtbrief voor het goederenvervoer over de weg en het schrappen van verouderde informatieverplichtingen voor de zeescheepvaart.

Het ijkmoment is 31 december 2002. Toen bedroegen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1045 miljoen euro. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat levert met deze lastenverlichting een bijdrage aan de rijksbrede reductie van administratieve lasten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat